Vilka är de bästa tipsen för Yield Curve Analysis?

April 4

Det finns ett par olika sätt att närma avkastningskurva analys. En är att studera den nuvarande formen och nivån på avkastningskurvan. Det andra är att betrakta mönstret avkastningskurvan har följt tidigare. Typisk tidsramar att analytiker översyn omfattar perioder från tre månader till upp till 30 år. Sammantaget är målet att använda dessa metoder för att göra en jämförelse mellan de olika toner på kurvan för att hitta den mest fördelaktiga tillvägagångssättet.

Ett sätt att närma sig avkastningskurvan analysen är att jämföra olika typer av obligationer. Vanliga variationer inkluderar olika emittenter och varierad kvalitet som bestäms av obligations betyg. Studera olika typer av emittenter, såsom företag kontra regeringar, kan också vara användbart.

En annan metod för avkastningskurvan analys är att använda förväntningar teorin modellen. Denna metod använder långa räntorna att uppskatta kortsiktig avkastning. Teorin är att den långa räntan kommer att vara det slutliga resultatet av flera förändringar utmed avkastningskurvan. Detta kan vara en användbar metod för investerare som vill använda avkastningskurvan för att maximera avkastningen på kort sikt.

Om kurvan är uppåtlutande, är en potentiellt lönsam form av avkastningskurvan analys för att köpa en anteckning med en längre löptid än önskat och kasserar ut före förfallodagen. Syftet med denna metod är att fånga en högre räntesats. Detta är i grunden processen att spåra kurvan, uppskatta när det är på topp, och sälja innan det avtar. Det är oftast bäst att använda analys av tidigare kurva mönster att förutse sälja dagen innan de köper anteckningen.

En annan metod för avkastningskurvan analys är att studera spridningen mellan olika toner. Genom att undersöka skillnaden i procent mellan två placeringar, kan det vara lättare att avgöra vilken som är sannolikt att vara ett bättre alternativ. Metoden innebär att bestämma om skillnaden mellan de två är typiska eller om den ena sidan visar en mätbar fördel.

Vilken metod för avkastningskurvan analys för att använda beror på målet med investeraren. Detta är i första hand färd med att besluta om en investering kommer att vara kort eller lång sikt. Processen att analysen kan också avslöja vilken längd av investeringar är bäst. Av denna anledning kan det ibland vara mest fördelaktigt att använda flera typer av analyser för att undersöka avkastningskurvan.