Vad är en Microhand?

March 26

Microhands finns olika konfigurationer av enheter som är anslutna vid änden av en robotarm. Den microhand har normalt attribut som liknar dem i den mänskliga handen. Detta innebär att en microhand är utformad för att greppa och hålla föremål med tillräckligt effektivitet att hantera enkla projekt.

Ibland kallas en klass av robot ändeffektor, är den viktigaste funktionen av microhand att utföra enkla uppgifter som är nödvändiga men kan utföras i en automatiserad miljö. Detta bidrar till att frigöra mänsklig arbetskraft för uppgifter som kräver mer koncentration eller komplicerad hantering av ett ämne eller föremål. Många versioner av microhand funktionen 04:57 robotfinger enheter som stöd i att greppa och hålla ett objekt som robotarmen flyttar objektet i läge för en given uppgift, såsom delar församlingar eller hälla en förening i en behållare.

En microhand följer samma allmänna mönster som används i årtionden med robotarmar som används inom massindustrin som en del i en monteringsprocessen. Skillnaden med microhand är att anordningen är liten, vanligtvis i området av en millimeter. Detta gör microhand idealisk för användning i labwork. Det finns också ett visst intresse för att utnyttja microhand teknik i medicinska situationer som kräver invasiv kirurgi.

En av de variationer av microhand konfiguration omfattar ett optiskt fibersystem som fungerar som ljuskälla för manipulering av siffrorna på microhand. Denna speciella program är ett som lockar en hel del intresse inom det medicinska området. Det finns möjlighet att utnyttja vad som är känt som ett öga i hand system för att göra ett litet snitt och för in microhand in i kroppen. Använda visuella hookup kan läkaren se den inre sektionen av kroppen och göra användning av microhand att utföra enkla procedurer.

Utvecklingen av microhand teknik fortsätter. För närvarande, förmågan hos den microhand är något begränsade. Men försök att förbättra fingerfärdighet av robotenheten pågår, och det finns potential att omfattande användning av microhand i många olika yrken kommer att vara vardagsmat inom nästa årtionde.

  • En microhand kan fästas till änden av en robotarm.