Vad är ett krav kontrakt?

April 14

Ett avtal är ett juridiskt bindande avtal. Ett krav kontrakt, därför är ett juridiskt bindande avtal som tar upp de krav som en part kan ha om produkter eller tjänster som erbjuds av en annan part. Avtalet innebär i allmänhet att leverantören erbjuder ett obegränsat utbud och köparen överens om att endast köpa från en enda källa.

Avtalsvillkoren är ofta väldigt specifika. Kvantitet, till exempel, är i allmänhet en mycket viktig aspekt av affärskontrakt. Med ett krav på kontrakt, dock är detta inte fallet. De flesta krav kontrakt tar inte upp några specifika mängder. Istället dessa avtal fokusera hårdare på behov och tillgänglighet.

Ett krav kontrakt brukar upprättas mellan en köpare och leverantör. Denna typ av avtal kräver oftast att leverantören tillhandahåller en ospecificerad mängd av en produkt eller tjänst. Det beloppet bör vara tillräcklig för att ta itu med buyerâ € s behov. Eftersom leverantören går med på att möta buyerâ € s behov, är köparen i allmänhet förbjudet att använda andra leverantörer.

Behoven hos en katalog callcenter kan hjälpa till att illustrera hur ett krav entreprenaden. XYZ smycken företag kan ofta få fler telefonorder än dess personal kan hantera. För att lösa detta problem kan XYZ underteckna ett kontrakt med Hello Call Center för att hantera alla de overflow samtal. Hej Call Center kan komma överens och begränsa XYZ från att skicka samtal till andra callcenter.

Det är viktigt att notera att avsaknaden av specificerade mängder kan utgöra en risk för leverantörer. Detta beror på att en leverantör kan behålla vissa bestånd av en produkt i väntan på order från köparen. Köparen är dock bara tvungen att köpa vad han behöver. Det kan möjligen vara något. Det finns också en viss risk för köpare. Genom förpliktande sig till en enda leverantör, kan en köpare förlora på mer konkurrenskraftiga erbjudanden.

Både köpare och säljare kan dra nytta av en krav kontrakt, dock. De leverantörs fördelar eftersom han vinner en exklusiv klient. Köparen kan dra nytta eftersom han inte har att göra med flera leverantörer för en enda produkt eller tjänst. Köparen också inte behöver oroa dig för om hans krav kommer att uppfyllas.

Bristen på detaljerna kan orsaka en person att tro att ett krav kontrakt ogenomförbar i en domstol. Detta är inte sant. I de flesta fall kan endera parten bryter kontraktet och bli stämd.

En leverantör, till exempel, kan bli stämd om köparen försöker att göra en beställning som avvisas på grund av att leverantören inte har den överenskomna produkter. En köpare kan stämmas om leverantören upptäcker att köparen har gjort inköp av den avta produkten på annat håll. I båda fall är det möjligt för en penningmedel som skall beställas.

  • Avtalsvillkor i ett krav avtal är mycket specifika eftersom de beskriva vad som krävs från en part med en annan.