Vad är Robert Rules of Order?

June 3

Robert arbetsordning är praktiskt taget synonymt med parlamentariska förfarandet, och av goda skäl. Robert arbetsordning för Order anges de parlamentariska reglerna organisationer kan anta som en guide för att fastställa genomförandet av organisationen och förvaltningen av sina möten.

I ett nötskal, Robert arbetsordning gör möten meningsfull. Dessa tre ord - gör möten meningsfull - så tydligt beskriva den mest omedelbara nyttan för lärande och tillämpa principerna om parlamentarisk förfarande som ingår i Robert arbetsordning.

Robert arbetsordning ger vägledning för de flesta organisatoriska funktioner, inklusive

  • Etablera en organisation och de regler som styr det
  • Ordförande över och delta i organisatoriska möten, bland annat genom att motioner och debattera dessa motioner
  • Ringa efter och genomföra val inom organisationen

Robert Rules of Order ange de förfaranden och, ja, regler att följa för möten som följer parlamentariska förfarandet.

Robert arbetsordning Association, National Association of parlamentariker, och American Institute of parlamentariker erkänner Robert s Rules of Order nyligen reviderade som den auktoritativa arbetet med parlamentariska förfarandet när Roberts Rules betecknas som den parlamentariska myndighet.

Henry Martyn Robert tjänade som civilingenjör i den amerikanska armén, där han uppmanades att presidera vid mötena. Han fördjupade sig i en studie av den parlamentariska lagen av dagen och utvecklade en ficka handbok för parlamentariska förfarandet publicerades 1876 känd som Robert Rules of Order. Sedan dess har den manuella sett två revideringar i totalt tio upplagor.