Indexering ett sidintervall

November 8

Word kan du skapa index för dina dokument snabbt och enkelt. När du skapar din indexposter och underposter (med fält), kan du skapa ett index för en rad sidor genom att följa dessa steg:

  1. Välj (markera) de sidor du vill inkludera i indexet.
  2. Tilldela ett bokmärke till denna text.
  3. Placera insättningspunkten på den plats där du vill att partiella index skapas.
  4. Tryck på Ctrl + F9 för att infoga fält parentes. Se till insättningspunkten stannar mellan konsolerna.
  5. Typ Index \ b följt av namnet på bokmärket som används i steg 2.
  6. Tryck på F9 för att uppdatera information på fältet. Ord ersätter fältet med den partiella indexet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (11832) gäller Microsoft Word 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Indexering ett sidintervall .