Kopiera en fil i VBA

March 15

Word använder ett makro programmeringsspråk som kallas Visual Basic for Applications, eller VBA. Många av de uppgifter du kan utföra regelbunden Visual Basic kan du också utföra i VBA. En sådan uppgift är att kopiera filer. Du kan göra det genom att använda kommandot Filecopy, enligt följande:

Filecopy källa, mål

Naturligtvis måste du tillhandahålla lämpliga specifikationer för både käll- och mål- beteckningar. Till exempel, om du ville kopiera en fil med namnet MyFile.Doc från den aktuella katalogen till F: drive (kanske där du har ett USB-minne) du kunde göra det:

Filecopy myfile.doc, f:

Om du försöker kopiera en fil som är öppen (antingen Word eller via ett annat program), genererar VBA ett fel.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (821) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Kopiera en fil i VBA.