Vad är en programvarugaranti?

May 11

En programvara garanti är ett dokument, ofta ett digitalt dokument tillhandahålls som en fil med ett program, vilket indikerar några rättigheter en användare kan behöva ersätta en programvara om den är skadad eller felaktig. Denna typ av garanti kan innebära att hårdvaran som programvaran såldes, till exempel en fysisk skiva, eller bara själva programvaran själv. Den senare typen av garanti är mer sannolikt att hittas med programvara kan hämtas, och så säljs inte som en bit av fysiska medier. En mjukvarugaranti kan ge ganska omfattande medel för ersättning för en programvara eller begränsade ersättningsalternativ beroende på preferenser programvaruutvecklare.

Programvaran garantin med en bit av programvara kommer vanligtvis följa avtalet slutanvändarlicensavtal (EULA) och andra rättsliga dokumentationen för programmet. Dessa dokument kan vara ganska långa och de flesta mjukvaru användare tenderar att hoppa läsa dem när du installerar programvaran, även om detta kan leda till problem senare om en användare vill ifrågasätta en del av garantin eller EULA. Skydden och erbjudanden från ett mjukvarugaranti kan variera en hel del, och kan delvis bero på användningsbehörighet som tillhandahålls av EULA och liknande avtal.

En programvarugaranti för ett program som erbjuds som en kommersiell produkt som kan köpas som en bit av hårda media, såsom på en skiva, normalt kommer att ange några möjligheter till utbyte av skivan om skadade. Detta erbjudande kan tyda på att själva skivan kan ersättas, eller bara som en användare kan ladda ner mjukvaran igen utan extra kostnad vid fil korruption. Det kan också finnas en tidsgräns på ersättnings erbjuds av en programvara garanti, såsom 90 dagar eller ett år. Vissa typer av program kan använda registrering av användare snarare än programvaru köp för vinst, vilket gör gratis nedladdningar av program en enkel form av ersättning eftersom användaren betalat för en registrering eller prenumerationstjänst.

Detaljerna i EULA försedda med ett program kan också ha en inverkan på programvaran garantin med ett program. Exempelvis kan EULA konstatera att en programvara köpare och användare kan göra en kopia av programvaran på en annan skiva för att hålla som en backup skiva i händelse av skada till den ursprungliga. Detta kan betraktas som en ersättning i form av en programvara garanti, och därmed eliminera några officiella ersättningserbjudanden. Dessa typer av garantier kan variera mycket i termer av erbjudanden och användning, så individuella programvaru garantier bör vanligtvis läsas i stället antas ge några särskilda garantier eller skydd.

  • Programvaru garantier för ett datorprogram kan lämnas skriftligen eller på en fil på installationsskivan.