Arbetstider K-1 för Estates och förtroenden: Alternative Minimum Tax

February 2

Som förvaltare, kommer du att passera genom alla skatteinställningsobjekt till inkomst mottagarna av godset eller förtroende schema K-1, rad 12, tillsammans med deras inkomstfördelning.

Några av dessa inställningsobjekt kan härleda enbart från det förtroende eller boet självt på grund av avdrag som inte är tillåtna i andra hand minimiskatten (AMT) beräkning, som statliga skatter eller diverse specificerade avdrag. Andra kan genomföra från andra källor, till exempel överavskrivningar på hyresfastigheter ägs av tillit eller egendom.

För de som inte är tillåtet i AMT, beräkna den vanligaste AMT justering, justering minimi skattemässigt, genom att subtrahera inkomstfördelningen avdraget (IDD) (blankett 1041, lista B, linje 15) från IDD på en minimiskatte basis ( Form 1041, förteckning I, del II, rad 44).

Med en enda inkomst stödmottagare, går hela resultatet på schema K-1, linje 12, Code A. Tilldela den totala justeringen mellan flera inkomstmottagarna baserade på den relativa storleken på sina distributioner.

I det förflutna, mycket få enskilda skattskyldiga faktiskt var i AMT. Nu, eftersom fler skattebetalare är föremål för AMT, bara dessa AMT justeringar få mer betydelse.