Vad är bra Oxytocin nivåer?

July 14

Oxytocin, ett kemiskt sammansatt av en kedja av aminosyror, är ett ämne som har flera fysiologiska funktioner inom den mänskliga kroppen. Dessa funktioner innefattar roller som både ett hormon såväl som en signalsubstans. Forskare har funnit det svårt att konsekvent mäta oxytocin nivåerna hos människor på grund av denna typ av "kärlek hormon" samt dess plats i hjärnan. Överdrivna eller nedpressade nivåer ofta misstänks istället baserad på beteendemässiga egenskaper.

Förvärva eller bibehålla sunda oxytocinnivåerna är viktigt eftersom oegentligheter kan påverka kroppen på flera sätt. Till exempel spelar det en roll i födelse, sexualitet och ångest samt social interaktion och kamratskap. Låga nivåer kan orsaka en individ att sakna vissa känslor eller reaktioner kring dessa saker, medan oregelbundet höga halter kan orsaka alltför starka känslor och reaktioner.

Om en person upplever låga eller höga oxytocinnivåer, är det bäst att söka medicinsk hjälp. På grund av det faktum att oxytocin är ett hormon, är det bäst för en endokrinolog att vara inblandade i diagnos och behandling. Diagnos sker genom att mäta oxytocin i kroppen, oftast blod, och jämför dem med de normer för en befolkning som liknar i demografiska för patienten. Den vanligaste behandlingen skulle vara att öka de oxtocin nivåer till ett önskvärt intervall genom konsumtion av ett piller eller andra hormonbaserade tillägg. Dosen och varaktigheten av en sådan behandling bör regleras av en professionell.

Diagnoser kan också bekräftas eller baserade på socialt beteende, som signalsubstans och hormonella nivåer kan köra interaktioner. Även genom att mäta oxtocin nivåer och undersöka associerade beteenden, är positiv diagnos svårt att avgöra med en hög grad av noggrannhet. Många hormoner och kemikalier i kroppen och hjärnan utför samma funktion eller stöd varandra i dessa funktioner, vilket resulterar i en komplex röra av osäkerhet.

Oregelbundna hormonnivåer är en allvarlig fråga som drastiskt kan hindra en förmåga att utföra dagliga uppgifter. Om man har några misstankar helst att en sådan oegentlighet föreligger, är det klokt att omedelbart kontakta en expert. Medicinsk expertis angående detta villkor kan finnas i både allopatiska, eller västra, medicin samt i mer holistiska synsätt. Ett växande antal människor som lider av hormonell obalans söka alternativa terapiåtgärder i itu med dessa villkor. Det bästa sättet att räkna ut vilka närmar använda vid behandling av oregelbundna oxytocinnivåerna är att samla så många olika åsikter som möjligt.

  • Oxytocin frisätts i blodomloppet för att stimulera frisättning av bröstmjölk.
  • Många vetenskapsmän och forskare kallar oxytocin "kärlek hormon."