Hur väljer jag det bästa Kostnader kalkylblad?

February 1

Kalkylblad är användbart för att spåra kostnader på flera nivåer. Deras kolumn och rad struktur gör att de kan skrivas ut enkelt och delas mellan de berörda parterna. Att förvärva de bästa kostnader kalkylblad, måste användaren först definiera syftet med arket och de önskade resultaten från att använda den. Kunskapsnivån för alla användare bör också beaktas. Kostnad och tillgänglighet spetsa de slutliga kriterier för bästa kostnader kalkylblad.

För att spåra hem kostnadsändamål, tabletter som består av 25 eller 50 kopior av en daglig kostnader kalkylblad finns i kontors leverans butiker. Dessa former ger utrymme för spårning måltider, bil körsträcka, gas inköp, och andra utgifter. Genom flitig användning av dessa former, kan användarna exakt analysera kostnader på daglig, veckovis eller andra relevanta perioder. Formerna är billiga, lätta att använda var som helst, och kommunicera resultaten tydligt.

Dator versioner av papperskalkyl erbjuds i många typer av kontohantering programvara för hem och kontor. Dessa program har underprogram som hanterar samma kostnader men lägger kategorier såsom utbildningar eller uniformer. Nätverks användare kan fylla i formulären på nätet, och resultaten samman till företagens redovisningssystem. På eller offline, måste kostnader kalkylblad vara klar och entydig. Mer sofistikerade program har felkontroll rutiner som filtrerar den Usera € s input och begränsa fel.

Corporate skala bokföringsprogram ofta förbiser behovet av projektstyrning på mellanchefsnivåer. Bra program erbjuder moduler som samlar nivån uppgifter projektet enkelt, närvarande till chefer på mellannivå, och rulla värdena upp i redovisningsmodulerna. De bästa programmen faktiskt separera projektledning från företagets redovisning, vilket ger projektet eller avdelningschefer möjlighet att godkänna och skicka in kostnader till koncernnivå.

Mellan kommersiella mjukvarupaket och kommersiella former är användar utvecklade former och program som använder kommersiella kalkylprogram. Många mallar finns tillgängliga på nätet som användaren kan skräddarsy. Kostnader kalkylblad kan kombineras för att ge underlag till ett annat program.

Många en kostnader kalkylblad inte genomföras på ett effektivt sätt, eftersom det är alltför komplicerat. Belöningen av enkla kalkylblad, så länge kritisk information samlas, är högre efterlevnad och noggrannhet. I ett försök att förhindra missbruk, företagen samlar ofta diverse information som inte är faktiskt granskas eller användbart.

Barn kan lära sig att spåra sina egna kläder eller representationskostnader som förberedelse för mer komplexa finansiella förvaltningsuppgifter. Intäkter brukar fastställts för en familj, och utgiftssidan av budgeten är ofta den enda faktor som kan hanteras. Barnen kan designa sin egen kostnader kalkylblad på enkla, styrde papper och ta ett första steg mot ekonomiskt oberoende.

  • Vissa människor tycker att de fortfarande vill använda penna och papper i tillägg till en elektronisk planerare.