För seniorer: Hur man identifierar och Flytta till celler i Microsoft Excel

March 31

I Microsoft Excel, är cellmarkören (även kallad den aktiva indikatorcellen) den mörka kontur runt den aktiva cellen. För att ändra vilken cell är aktiv, kan du göra något av följande:

  • Med musen: Klicka i cellen du vill vara aktiv.
  • Från tangentbordet: Tryck på en av piltangenterna på tangentbordet för att flytta cellmarkören en cell i taget i den riktning pilen pekar tills du når den cell du vill vara aktiv.

Följande tabell ger fler genvägar för att flytta cellmarkören i ett kalkylblad.