Vad är en brandbil?

May 5

En brandbil är ett motorfordon som är avsett att transportera personal och utrustning som kan användas för att bekämpa bränder. Många människor använder termen "brand apparater" eller "brandbil" för att beskriva sådana fordon, som termen "brandbil" kan användas för att hänvisa till en viss typ av brandbil. Det finns ett antal olika typer av brandbilar, allt från lätta wildland brandbekämpning apparat som är utformad för att resa off-road till massiva stege som kan tillåta brandmän för att nå de övre berättelserna av en byggnad.

I många fall, en brandbil fyller bara en funktion. Ett tankfartyg, till exempel, används för att transportera vatten eller kemisk släckning till platsen för en brand, medan en pumper, även kallad en brandbil, har en motor som kan användas för att pumpa vatten från en tankbil, brandpost, eller annan vattenkälla. Slang lastbilar bär längder av slang tillsammans med verktyg, medan andra bilar är utrustade med stegar eller hydrauliska plattformar för att nå höga bränder. Dessutom brandkår har ofta räddningsfordon med medicinsk utrustning. Det är också möjligt att se flera funktioner brandbilar.

Flera företag runt om i världen tillverkar brandbilar. Dessa truckar är utformade för att uthärda i årtionden, med vissa brandkårer använder brandbilar som är över 50 år gammal, särskilt på landsbygden, där budgetarna inte tillåter för inköp av den senaste och bästa utrustningen. Brandbilar är också mycket tunga, eftersom de måste bära stora mängder av redskap, och de är utformade för att köras snabbt till platsen för en brand, med en mängd auditiv och visuell varningar för att rensa människor från vägen.

Förutom att användas för att verkligen bekämpa bränder, kan en brandbil också användas som ett utbildnings- och PR-verktyg för en brandkår. Brandkår som erbjuder brandskydd lektioner för skolor och företag kan få en brandbil till lektionen för att tillåta människor att utforska lastbilen, och att ge en klar sortiment av verktyg och uniformer för att demonstrera. Brandbilar används också i parader och andra medborgerliga evenemang för att öka synligheten för brandkåren, och de står oftast med vid större evenemang om en snabb brand svar behövs.

Förutom att arbeta brandbilar som används för samtal, vissa brandkårer hålla så kallade mönstrings fordon. Muster fordon är antika brandbilar som har noggrant underhållna för att behålla sin vintage karaktär, och dessa fordon visas vid evenemang som kallas musters, vilket vanligtvis innebär sammankomster av flera brandkårer. Muster lastbilar kan också användas högtid i parader, med vissa avdelningar också använder mönstrings lastbilar i begravnings yrken för stupade kamrater.

  • Brandbilar har ofta hydrauliska plattformar för att hjälpa brandmännen att nå bränder som är för höga för att nå från marknivån.
  • Brandbilar är ofta utformade för att uthärda i årtionden, med viss avdelning med fordon som är mer än 50 år.
  • Brandbilar bär brandmän till larmställen och pumpar kan som mobila vatten.