Visar en Set Kolumn Range

May 5

Låt oss säga att du vill visa ett visst antal kolumner i ett kalkylblad i tillgängliga fönsterutrymmet. Du kan manuellt räkna ut den nödvändiga bredden på varje kolumn och gör justeringarna, eller så kan du skriva ett makro som kommer att räkna ut, proportionellt, hur bredden på varje kolumn ska justeras för att få önskat resultat.

En enklare metod är emellertid att bara ställa in zoomfaktor för ett önskat antal kolumner. Detta kan göras manuellt genom att välja kolumnerna och sedan välja Visa | Zoom | Fit Selection.

Om du vill göra det programmatiskt, är det ännu enklare. Högerklicka på en kalkylbladsflik (den du vill här makrot att gälla) och sedan välja Visa koden från den resulterande snabbmenyn. Excel visas Visual Basic Editor, och du bör ange följande i koden fönstret:

Private Sub Worksheet_Activate ()
Range ("A1: L1") Välj.
ActiveWindow.Zoom = True
Range ("A1"). Välj
End Sub

Denna speciella makro förutsätter att du vill visa kolumnerna A till L i fönstret. Den väljer området A1: L1, och sedan sätter zoomnings att visa just det valet (de kolumner som du vill). Slutligen väljer den cell A1 och slutar.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3117) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Visar en Set Kolumn Range.