Frågor att ställa Investor Relations Reps på företag

March 23

Innan du investerar i något öre lager, ring investerarrelationer kontaktperson på företaget. Förutom att utröna legitimitet lager, kommer du att få en mycket klarare bild av deras samlade situation.

För att få ut det mesta av din korta samtal, måste du ställa rätt typ av frågor, som till exempel följande:

 • Hur stor är den potentiella marknaden för din produkt? Av detta, vad är din companyâ € s marknadsandel?
 • Hur många anställda har ni? Hur jämför det till för tre år sedan?
 • Vilka är dina största konkurrenter? Vad skulle de säga om din produkt?
 • Hur många av dina anställda har varit på företaget i mindre än två år? Vad är din personalomsättning?
 • Vart tog VD arbeta innan han här företaget? För hur länge? Varför gjorde hon lämnar den positionen för detta?
 • Var ser du det här företaget i ett år? Tre år?
 • Vilka är de främsta försäljnings drivrutiner för detta företag?
 • Vilka är de största riskerna och hoten mot företaget?
 • Hur stor andel av kunderna sluta använda din produkt? Varför de sluta använda det?
 • Hur mycket mer pengar kommer du att behöva höja hålla verksamheten på väg?
 • Vad är companyâ € s tillväxttakt när det gäller försäljning? Hur stämmer det överens med genomsnittet i branschen?