Vilka är de vanligaste reumatiska symptom?

May 24

De vanligaste reumatiska symtom är inflammation i det drabbade området, ledsvullnad och smärta, deformerade leder, och svåra ledrörlighet. Dessa symptom kan variera beroende på den reumatiska tillstånd som patienten lider av. Det finns över 15 stora former eller reumatiska sjukdomar, inklusive reumatisk feber, reumatisk hjärtsjukdom, reumatisk polymyalgi och reumatoid artrit. De flesta reumatiska symtom har behandling tillgänglig, vilket avgörs från fall till fall. Orsakerna till de olika symptomen beror också på det speciella tillstånd som uppstått.

Två av de vanligaste reumatiska sjukdomar är reumatisk feber och reumatisk hjärtsjukdom. Reumatisk feber är oftast identifieras av klagomål av värkande leder, hög feber, ledsvullnad, buksmärta, muskelsvaghet och känslighet, och hudutslag. Detta villkor är ofta förbunden med en nyligen kamp med streptokocker i halsen eller scharlakansfeber, och dessa särskilda symtom behandlas i allmänhet med föreskrivna antiinflammatoriska och antibiotiska läkemedel. Reumatisk hjärtsjukdom orsakas främst av febern s skador på hjärtklaffarna, och feber och andnöd är de vanligaste symtomen. Sjukdomen kräver oftast ett kirurgiskt ingrepp för att antingen reparera eller byta ut den skadade hjärtklaff.

Polymyalgia rheumatica, en inflammatorisk sjukdom, tillverkar olika reumatiska symtom inklusive begränsad rörelse, muskelstelhet, värkande armar, trötthet och smärta i höfter, ben, axlar, nacke och rygg. Några av orsakerna till polymyalgia rheumatica kan tillskrivas aktiva inflammatoriska celler, skador, genetiska komponenter, och virusinfektioner. Detta tillstånd är vanligtvis behandlas med kortikosteroider, men vissa livsstilsförändringar kan hjälpa till med behandling och förebyggande. En hälsosam kost och övningar som fokuserar på benstyrka är ofta rekommenderas.

Reumatoid artrit är en av de mer gemensamma villkor och reumatiska symtom påverkar ofta gemensamma prestation direkt. Mindre leder, fötter, händer, vrister och handleder uppvisar typiskt de första symptomen på ömhet, svullnad och smärta. Sjukdomen färdas i hela kroppen och reumatiska symtom påverkar gradvis de större lederna och omgivande områden. Några av dessa symtom är inte permanent, och patienterna kan ofta uppleva mellanspel av förlängd lättnad. Även om ingen bot har registrerats, det finns otaliga behandlingsmetoder som kan minska smärta och inflammation.

Klimat ryktas ibland orsaka uppkomsten av reumatiska symtom, och vissa studier har visat att spjäll klimat förvärra nervändar orsakar ytterligare smärta. Under extrema klimatförändringar, ben och muskler kan ojämnt expandera och kontrakt, som kan öka symtomen. Alla symptom i samband med reumatiska sjukdomar ska rapporteras till en läkare för att få korrekt diagnos och lämplig behandling för lindring.

  • Reumatisk feber inträffar ofta efter en streptokock halsinfektion.
  • Reumatisk feber kan orsaka en hög feber och värkande leder.
  • Reumatisk feber kan orsaka magsmärtor.
  • Reumatoid artrit kan orsaka svullnad och ömhet i fotleder och fötter.
  • Reumatisk artrit drabbar ofta gemensamma prestation.