Vad är en manuell Läges?

May 1

En manuell lägesställaren är en utrustning som ofta används i olika typer av fabriker, laboratorier, och även i reparations butiker av olika slag. I huvudsak är enheten avsedd att underlätta processen med att arbeta med vissa typer av verktyg och material, så att användaren kan manövrera eller placera de inblandade i en process objekt så att arbetet kan utföras snabbt och effektivt samtidigt skyddar väl vara av den användaren. En manuell lägesstäl kan användas i så skilda situationer som att använda en laserstråle, verktyg en bit metall, placera ett prov för visning i mikroskop, eller ens för att fokusera en eller flera kameror i övervakningssyfte.

Det finns många olika typer av manuella lägesstäl som används idag, med var och en som har en design som är relevant för den avsedda användningen. Till exempel kan en manuell lägesstäl används i en tillverkningsmiljö ger möjlighet att justera vinkeln eller en arbetsyta med lätthet, vilket gör att arbetstagaren att vända och flytta ytan för att utföra olika uppgifter på en produkt som är under monteringen. På samma sätt kan en manuell lägesstäl används i en laboratoriesituation är ett enkelt sätt att justera diabilder som visas under ett mikroskop, utan att riskera att förorena provet genom att använda händerna för att flytta bilder i och ut ur visningsområdet. I varje inkarnation, är tanken att öka förmågan hos uppgifter som skall utföras samtidigt minimera eventuella säkerhetsproblem som annars skulle vara närvarande i drift.

Med hjälp av en manuell lägesstäl kräver ofta en viss mängd träning. Komplexiteten av verksamheten kommer att bero på utformningen av enheten. Med vissa, en serie kontroller som kan drivas av händerna, fötterna, eller en kombination av dessa två kan vara inblandade. Förflyttningen av lägesställ kan innebära rotation samt förmågan att röra en arbetsyta upp eller ner, eller från sida till sida. Försiktighet tas vanligen för att se designen möjliggör enkel förflyttning oavsett i vilken riktning man önskar, samtidigt ger möjlighet att låsa enheten när den idealisk position uppnås, och bibehålla den positionen så länge som önskas.

Begreppet den manuella lägesstäl är inte ny. De tidigaste formerna av dessa typer av enheter kan spåras tillbaka till de första åren av den industriella revolutionen. Samtida inkarnationer av denna utrustning är ofta baserade på mönster som framkommit i mitten till senare 20-talet, och har visat sig ovärderlig i många olika tillämpningar, allt från forskning till skapandet av varor på ett löpande band.