Repaginating i ett makro

January 22

Makron används ofta för att bearbeta dokument. Jag har skrivit makron som har gjort en hel del bearbetning, såsom att byta uppgifter, lägga till nya sidbrytningar, och flytta text runt. Att göra detta mycket processoruppenbar innebär att sidnumreringen förändringar dokument. Normalt spelar Word inte sidbrytningar ett dokument tills den kan göra det i bakgrunden, vilket innebär makro behov som ska färdiga igång.

Du kanske vill att din makro tvinga Word göra sidbrytningar dock. Varför? Kanske senare steg i makro förlita sig på en nyligen repaginated dokument. Till exempel kan din makro söka information på ett sidnummer, och du kommer inte veta det korrekta sidnumret tills sidbrytning är klar.

Att tvinga Word göra sidbrytningar, helt enkelt använda sidbrytningar metoden, enligt följande:

ActiveDocument.Repaginate

I denna användning, är det aktiva dokumentet repaginated. Du borde inse, naturligtvis kan det sidbrytning ta ett tag, baserat på storleken och komplexiteten av dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1472) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Repaginating i ett makro.