Vad är ett kombinationslås?

January 23

En kombination lås är ett lås som kräver inmatning av en specifik sekvens av symboler för att lossa och öppna. Även symbolerna är typiskt numeriska, brev och andra typer av symboler kan även användas för att formulera en sekvens. Beroende på om låset är singel-dial, flervals eller elektronisk; skivor eller knappsatser kan användas för att mata in sekvenser. Kombinationslås allmänt vara säker, men varje typ av kombinationslås har säkerhetsbrister.

Kombinationslås kan hittas på nästan vad som helst som kräver skyddad åtkomst. Vanligtvis kan de ses på kassaskåp, cyklar, skåp och portföljer. De vanligaste typerna av kombinationslås är enkel ratten och flervals.

Fler dial lås används ofta på cyklar och portföljer. Mekanismen för dessa lås består av en tandad stift och många hack, roterande skivor. Fler dial lås anses vara mindre säker än andra typer av kombinationslås. En kombinationslås som detta är relativt lätt att kompromissa på grund av dess mekaniska oregelbundenheter.

Single-dial lås används vanligtvis tillsammans med hänglås och kassaskåp. Strukturellt består de av indragna, parallella skivor motsvarar en särskild symbol och rotation sekvens. Normalt följer rotationen medurs-moturs moturs mönster. När den riktiga symbolsekvensen och rotationsmönster förs in, skivorna "indragningar radas upp och öppna låset.

Även en enda dial kombinationslås ofta anses vara en säker låsmekanism, är dess struktur inte idiotsäker. En kombination lås kan brytas och bryts med hjälp av rätt verktyg och strategi. Dessutom kan en potentiell manipulerare bara behöver en vag uppfattning om den verkliga kombinationen för att få tillgång, eftersom vissa kombinationslås kan registrera små variationer i en kombination sekvens som korrekt. Siffror inom en kombination kan också vara matematiskt relaterade till varandra.

Teknologiska framsteg har gjort den elektroniska kombinationslås en verklighet. Kombinationslås av detta slag kan införliva en knappsats i sin mekanism och kräver att en användare anger manuellt en nyckelkod för tillträde, som genom en dörr. Även dessa lås kan tyckas vara extra säker, presenterar de sina egna mekanism specifika problem. Till exempel kan tamperers kunna få tillgång helt enkelt genom att undersöka knappsatser för slit-och-tår på specifika siffror och sedan bestämma åtkomstkoden. Eftersom dessa lås kräver ofta att en uppsättning kod delas, kan fördelningen av koden ökar risken för att de med olaglig inresa kan få tillträde.