Fastställande aktuellt sidnummer

August 21

Som du programmerar makron, kan du ha ett behov av att känna det aktuella sidnumret där insättningspunkten är belägen. Detta är lätt uppnås genom att använda någon av följande kodrader i ditt makro:

CurPage = Selection.Information (wdActiveEndAdjustedPageNumber)
CurPage = Selection.Information (wdActiveEndPageNumber)

Den här koden ställer CurPage till det aktuella sidnumret. Om du använder formuläret innehåller wdActiveEndAdjustedPageNumber, då CurPage är ett logiskt sidnummer, inte en fysisk sidnummer. Skillnaden är att logiska sidnummer beaktar manuella justeringar som kan ha gjorts i dokumentet. Till exempel, om användaren instrueras Word för att börja räkna sidor på någon annan än 1 värde.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (13013) gäller Microsoft Word 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Fastställande av Nuvarande sidnummer.