Vilka är de olika typerna av DUI Education?

May 1

DUI utbildning avses olika typer av utbildning som syftar till att förhindra rattfylleri antingen före eller efter det faktum. Det gäller oftast till dem som har gripits för att köra under påverkan av alkohol (DUI) eller rattfylleri (DWI). DUI utbildning faller i två allmänna kategorier: förebyggande och avhjälpande. Den kan levereras i klassrummet, genom multimedia insatser, på nätet, och i en obligatorisk inställning i fängelse för återfallsförbrytare.

Preventionsprogram inbegripa klassrums instruktion och multimedia kommunikationskampanjer som syftar till en större publik. Klassrums program börjar ofta med tonårs studerande i skolan program undervisas av frivilliga som är försedda med en läroplan som utvecklats av aktivistorganisationer såsom Mothers Against Drunk Driving. Dessa organisationer finansierar också ett brett utbud av utbildningsinsatser som inkluderar utskrift, skylt, och TV-reklam. Nationella, regionala och lokala myndigheter gör detta också.

Avhjälpande DUI utbildning är vanligtvis ett statligt krävs utbildning uppdrag för dem som dömts för rattfylleri brott. Krav varierar med varje statlig myndighet. Typiska sådana specialklass är en föreskriven antal timmar i klassen undervisning undervisas av en certifierad instruktör. Läroplanen för dessa klasser ingår vanligtvis varningar om riskerna med rattfylleri, statistik över offer som skadats av rattfyllerister rättsliga påföljder för lagöverträdare, och metoder för att undvika rattfylleri. Vissa jurisdiktioner kräver fortlöpande DUI utbildning som kan nås på nätet förutom eller istället för klassrumsutbildning.

I många jurisdiktioner kan DUI utbildning stå i proportion till hur allvarlig den berusning eller antalet brott. I Kalifornien, till exempel, brottslingar med minimal nivå av alkohol i deras system står inför 12 timmars DUI utbildning fördelat klassrum och mentorskap. För ett första brott med en alkoholhalt i blodet över minimal men mindre än 0,20 procent, det finns en kurskrav 36 timmar; de med högre promille inför en kurskrav 60-timmars. För upprepade brott som kan eller inte kan innebära fängelse, kan brottslingar placeras i program som sträcker sig från 18 till 30 månader och inklusive klassrumsutbildning, gruppinteraktion och personlig terapi.

Klassrumsbaserad DUI utbildning som beskrivs ovan ofta krävs för förstagångsförbrytare som dömts för rattfylleri. Återfallsförbrytare, dock ofta möter fängelse som följd. Kan krävas DUI utbildning för dessa brottslingar samt och tillhandahålls i fängelset på obligatorisk basis, som en del av deras fängelsestraff. Denna typ av utbildning ofta är inriktad mot att göra gärningsmannen medveten om konsekvenserna av åtgärder och ger verktyg för att undvika framtida händelser.

  • En individ belastats med en DUI kan tjäna fängelse.
  • DUI utbildning är en förebyggande åtgärd mot framtida fall av rattfylleri.
  • En person som är fångad rattfylleri kan tilldelas en DUI utbildning klass.