Vad är en Cap Rate?

October 16

Även känd som en räntesats, är locket kurs en rabatt rating som används för att fastställa den aktuella eller nuvärdet av de ackumulerade tillgångar som kommer att skapa framtida vinster. Utnyttjas i både utskjutande intäkter för ett företag under en tidsperiod och vid utvärdering av avkastningen på en inteckning, är locket hastigheten normalt beräknas inkomstskatter extraherade nettoresultat. Locket räntan bestäms i allmänhet genom att dividera driftnetton förknippas med företaget genom marknadsvärdet gånger hundra.

Beräkning aktuell locket kurs är ett utmärkt sätt att säkerställa att verksamheten eller investeringar faktiskt fortsätter att ge en avkastning. I den bästa av omständigheter, är förhoppningen att locket takten kommer att visa en relativt riskfri avkastning och eventuellt även en premie över tid. Emellertid kan locket kurs även användas som en indikator att investeringen har vissa potentiella problem. När locket hastigheten inte visa en avkastning som anses skäligt, kan en investerare väljer att passera på investeringen och söka en annan möjlighet.

Verksamheten kan också dra nytta av beräkningen av cap priser. Om locket hastigheten inte indikerar en stark prestation, då ägare och förvaltare av bolaget kan undersöka de faktorer som. Detta kan leda till att viktiga förändringar som kan hjälpa företaget att förbättra den nedersta raden och därmed göra en inverkan på driftnettot. Förbättrad prestanda kommer också att hjälpa den totala marknadsvärdet på bolaget.

Som en enkel förhållande som används för att skapa en uppskattning av värdet på intäktsproducerande enheter, är locket kurs värdefullt som ett sätt att hjälpa ett företag att förbättra den nedersta raden. Samtidigt tjänar locket takt som en utmärkt källa till information för en investerare, vilket gör det möjligt att identifiera möjligheter som bär en lägre risk för en kapitalinvestering.