Vad är en genomgångs certifikat?

May 2

En genomgångs certifikat är en form av ett räntebärande värdepapper som gör certifikatinnehavaren att ta emot pengar. I de flesta fall, den här typen av inkomsttrygghet fast kommer i form eller inteckningar placeras tillsammans i en värdepapperiserade lånepaket. Till exempel, banker och andra finansiella institut ge bolån till låntagare; institutionerna placera sedan en grupp av dessa inteckningar i en stor investering och sälja den till ett annat finansiellt institut. Intresset från alla dessa inteckningar representerar genomslaget certifikat som innehavare av noten tar emot pengarna. Denna process scan vara ganska komplicerat och skapar vissa svårigheter för de finansinstitut som medverkar.

Inteckningar och liknande lån hamnar i en klass av investeringar vanligen kallas värdepapper med bakomliggande tillgångar. Till exempel när en bank eller andra finansiella institut presen pengar till låntagare för ett fysiskt objekt, lånecentraler på denna punkt. Standard eller underlåtenhet att betala för lånet i samband med objektet innebär att långivaren har rätt att lämna in produkten i stället för utebliven betalning. Om en bank eller annan finansiell institution förpackar dessa lån till en värdepapperise investering, kan potentiella investerare ser dem - till exempel en genomgångs certifikat - som mer stabil än andra investeringstyper. Andra typer av värdepapperiserade alternativ kan också arbeta för dessa investeringstyper.

I vissa ekonomier, kan det vara ett företag eller statligt sponsrad enhet som köper värdepapperiserade bostadslån investeringar eller genomströmnings certifikat ofta. Syftet med denna enhet är att tillhandahålla likviditet till banker och finansinstitut som kan fortsätta att ge lån och utfärda inteckningar till nya låntagare. Kort sagt, fortsätter denna process för all framtid, så länge låntagare behöver pengar för stora poster de inte kan köpa genom normal kassaflöde. Intresset från de betalningar som gjorts på bolån i den värdepapperise instrumentet går till inköp av investeringen.

Investerare som köper en genomgångs certifikat kan tycka att denna investering är säkrare eller mindre riskfyllt än andra. Problemet är att inteckningar i den värdepapperise instrumentet faktiskt inte kan vara helt riskfritt, dock. Till exempel när en inteckning går in standard, innehavaren av värdepapperiserade instrumentet förlorar pengar. Detta kan resultera i hållaren - till exempel en stor statligt sponsrad enhet - inte kunna täcka sina betalningar eller kostnader i samband med verksamheten. Detta skapar en nedåtgående cykel av pengar i processen för att köpa och sälja ett genomslag certifikat.

  • Vissa banker ger bolån till låntagare, thengroup dessa inteckningar i en stor investering och sälja det till ett annat finansiellt institut.