Vad är Integrerad fosterscreening?

January 31

Integrerad fosterscreening är en kombination av tre olika tester som används för att bestämma sannolikheten för ett barn att födas med Downs syndrom, trisomi 18, eller öppna neuralrörsdefekter. Testning kan börja vid 11 veckors graviditet och resultaten är vanligtvis tillgängliga med 16-17 veckors graviditet. Medan integrerad fosterscreening inte ett diagnostiskt verktyg, kan det ge gravida kvinnor och läkare en god uppfattning om huruvida det krävs ytterligare tester.

Det första testet i denna screening är en ultraljudsundersökning, vilket kan göras antingen vaginalt eller med en buken. Det är vanligen utförs mellan vecka 11 och 13 i en kvinnas graviditet och är ofta en av de första testerna som administreras till gravida kvinnor. För denna screening, ser ultraljud vid mängden fostervatten bakom fostrets nacke; detta test är känt specifikt som ett nack scan. Foster med en högre än normal mängd fostervatten bakom halsen löper större risk för Downs syndrom, även känd som trisomi 21, trisomi 18, och olika öppna neuralrörsdefekter.

Mellan 10 och 13 veckors graviditet, är ett blodprov som utförs för att bestämma graviditets associerat plasmaprotein A (PAPP-A) nivåer i en blivande moderns blod. Detta är den andra delen av integrerade fosterscreening. Alla gravida kvinnor har denna specifikt protein i blodet; Om nivåerna är låga kan det också tyda på att fostret är större risk för trisomi 21, trisomi 18, och öppna neuralrörsdefekter.

Den sista testet i integrerad fosterscreening är ett annat blodprov, oftast gjort mellan 16 och 17 veckors graviditet. Detta test mäter flera olika proteinnivåer: inhibin A, okonjugerat östriol, alfa fetoprotein och mänskliga chorionic gonadotropin. När testningen är fullständig, resultaten av hela integrerade fosterscreening blir tillgängliga.

Den information som samlats in från dessa tre tester kan uppskatta sannolikheten för ett foster som har Downs syndrom med drygt 90%. Det kan också bestämma risken för trisomi 18 i 90% av fallen och chanserna för en öppen neuralrörsdefekt, såsom anencefali eller ryggmärgsbråck i 80% av fallen. Dessa tester ger bara läkare och gravida kvinnor med sannolikheten för att fostret har dessa frågor; det inte är ett diagnostiskt verktyg.

Av varje 30 kvinnor, kommer man att få onormala resultat på den integrerade fosterscreening. En onormal testresultat betyder helt enkelt att fostret är större risk än genomsnittet att utveckla dessa defekter. Om kvinnan får onormala testresultat, kommer hon vanligtvis har möjlighet att genomgå ytterligare diagnostiska tester.

  • En prenatal ultraljud.
  • Integrerad fosterscreening kan upptäcka kromosomavvikelser.
  • Ultraljud och blodprov kan upptäcka Downs syndrom under graviditeten.