I bygg Vad är Aggregate?

September 16

I konstruktion, aggregat beskriver en mängd olika material, inklusive grus, sand och krossad sten. Dessa partiklar används i sin råa form eller kombineras med andra material för att producera betong eller asfalt. Sådana material är lätt återvinningsbara och är oftast återanvändas för nybyggnation.

Ett aggregat är den enskilda komponenten inom ett material. Det ger oftast bulk för materialet eller förhindrar stress orsakad av komprimering. Grus, till exempel, anses ett aggregat av betong. Den har en specifik partikelstorlek av 0,079-2,5 inches (2-64 mm). Sand är en annan komponent av betong med en partikelstorlek av från 0,0025 till 0,0787 inches (0,0625 till 2 mm).

När den kombineras med andra material, tillhandahåller dessa partiklar stöd för en hel struktur. I cement, grus och sand tillsammans ge rätt stöd när mixen hårdnar. Materialen i asfalt ger en liknande roll.

Aggregat hittar där väg in flera ansökningar. Till exempel är grus som används för att bereda vissa vägtyper och ger stöd till järnvägsspåren. Sand används i jordbruket för att odla grödor och längs stranden för att fylla på stränder som har eroderats av vågor. Krossade stenar är en annan typ av stenmaterial som används vid vägbyggen.

De flesta typer av aggregat är återvinningsbara. De är oftast sorteras ut efter gamla byggnader har rivits eller betongblock har brutits ned. Dessa återvinns för att bygga nya vägar eller någon annan typ av konstruktion. Detta skulle kunna omfatta bostäder, byggnader eller industrianläggningar.

Flera företag tillverkar dessa material. De gruva brukar materialen från granit, trap rock, och kalksten. Processen börjar med sprängning och borrning för att minska storleken på stenarna. Så småningom stenarna reduceras i storlek för att passa beskrivningarna för grus, sand och bergkross.

De flesta företagen på marknaden aggregat för infrastrukturprojekt. Mycket av aggregat används som basmaterial för motorvägar, landningsbanor, gångvägar och parkeringsplatser. De kan också kombineras med andra råmaterial för att bygga strukturer.

Ett annat sätt eller företaget detta ämne att göra fallet för erosionsskydd längs vatten kanaler. Aggregerade beståndsdelar stöd även vid vattenrening och filtrering. När vatten passerar genom små stenar, föroreningar i allmänhet filtreras ut ur vattnet.

  • Aggregate kan bestå av en mängd olika material, inklusive grus, krossad sten, och sand.
  • Aggregate kan kombineras med andra material för att producera betong.
  • Grus, en typ av stenmaterial, kan användas för att ge stöd till järnvägsspåren.
  • Sand, en typ av stenmaterial, kan användas för att fylla på stränder som har eroderats av vågor.
  • Aggregat kan användas under byggandet av nya vägar.