Beräkna en framtida tidpunkt

September 28

Om du skapar ett makro för att göra en del bearbetning på ett dokument, kan du ha ett behov av att beräkna ett datum någon gång i framtiden. Använda VBA DateAdd funktionen, är det ganska lätt. Funktionen har följande syntax:

DateAdd (intervall, antal, startdatum)

Det ursprungliga datumet som du börjar med (typiskt dagens datum) anges av startdatum argumentet. Intervallet argumentet anger vad du vill lägga till i startdatum. Till exempel, om du vill lägga till dagar, då intervallet skulle vara bokstaven d. (Detta intervall måste innesluten i citationstecken.) Det finns många olika intervall du kan ange:

Intervall Betydelse
d Dag
ww Vecka
m Månad
q Quarter
yyyy År
y Dag på året
w Weekday
h Timme
n Minut
s Andra

Slutligen anger antalet argument hur många intervaller du vill lägga till datumet.

Som ett exempel, låt oss anta att du ville veta det datum som var 90 dagar i framtiden. Du kan använda följande:

dFutureDate = DateAdd ("d", 90, Födelse)

När den körs, dFutureDate innehåller datum som är 90 dagar efter dag.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1476) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Beräkna en framtida tidpunkt.