Vad är Silikonolja?

April 30

Silikonolja är liknande en traditionell kolväteolja förutom att dess molekylkedja ersätter kolenheter med siloxanenheter. Denna olja är en ej brandfarlig, giftfri, smaklös och luktfri material. Den används ofta av flera industrier med laboratorier och vårdinrättningar. Livsmedelskvalitet versioner av denna olja används av restauranger och bryggerier. Läkemedelsföretagen även införliva denna olja i vissa läkemedel.

Traditionell kolväteolja är sammansatt av en sekvens av kolpartiklar som typiskt bond med väte. Silikonolja ersätter kol- och väteenheterna med siloxanenheter. Dessa enheter är sammansatta av silikonpartiklar som har sammanbundna med syre. Denna olja har ofta används för vissa typer av hydrauliska applikationer och som en universalsmörjmedel. Det är rutinmässigt som en intern smörjmedel för luft och paintball gevär.

Silikonolja har även unika egenskaper som gör den lämplig för ett brett utbud av ytterligare applikationer. Denna olja är känd för sin termisk stabilitet vid extremt varma och kalla temperaturer. Till skillnad från kolbaserad olja, är det också en svårantändlig vätska. Denna olja är luktfritt och smaklöst och används ofta som ett tillsatsmedel till andra flytande material. Dess ogiftiga egenskaper att den kan användas för både mat och farmaceutiska tillämpningar.

Den exceptionella termiska stabilitet silikonolja gör den idealisk för laboratoriebruk. Det är ofta används i värme bad under långa experiment. Dess ej brandfarliga egenskaper gör det säkert nära öppen eld av laboratoriebrännare. Vårdinrättningar utnyttja denna sterila olja för att ersätta glaskroppen vätska under ögonoperationer. Denna olja är också ett smörjmedel för sprutor och andra medicinska instrument.

Silikonolja har också unika antiskumningsegenskaper och är ofta anställd av matserviceindustrin. Restauranger lägga ofta en liten mängd av den till fritöser att förhindra matolja från stänk och skumning. Många bryggerier också använda denna olja under sin destillering, brygg och jäsande processer. Tillsatsen av en liten mängd av denna olja hjälper till att förhindra överdriven skumning. Lägga denna olja till blandningen har ingen effekt på smaken, lukten, eller säkerhet för slutprodukten.

De antiskumningsegenskaperna hos denna olja används också för vissa typer av mediciner. Många läkemedelsföretag använder silikonolja som primär ingrediens i anti-VÄDERSPÄND läkemedel. Denna olja har visat sig minska gasbildning i mag-tarmkanalen när det tas oralt. Läkemedels silikon används alltid för dessa läkemedel.

  • Silikonolja kan användas av läkemedelsföretag som primär ingrediens i anti-VÄDERSPÄND läkemedel.
  • Restauranger får använda silikonolja för att förhindra matolja från stänk och skumning.
  • Bryggerier får använda silikonolja under sina destillering, brygg och jäsande processer.
  • Silikonolja kan användas som ett inre smörjmedel för paintballgevär.
  • Silikonolja kan användas för att ersätta glaskroppen vätska under ögonoperationer.
  • Silikonolja kan användas som ett smörjmedel för sprutor.