Vad är ett tillkännagivande om Slutförande?

July 3

En anmälan om slutförande är en formell rättslig uttalande en entreprenör eller representativa filer för att varna de berörda parterna att byggandet av ett projekt är avslutat. Detta utlöser en arkivering deadline för eventuella panträtter som underleverantörer och andra individer kanske vill lämna när det gäller projektet. Om de inte utövar sina rättigheter inom den tid tillåts enligt lag, förlorar de möjligheten att göra det. Kallelse till färdigställande krävs inte i alla fall, men de kan vara tillrådligt även när lagen inte mandat deras användning, eftersom de kan ge skydd för entreprenören och projektägare.

Att lämna in en anmälan om slutförande kommer entreprenören behöver för att få rätt form från en kontorist kontor. Vanligtvis kontorist som övervakar deklarationer i samband med bygglov är källan till denna form, även om detta kan variera beroende på jurisdiktion. Det är också möjligt att komma åt formuläret på nätet i många regioner genom en webbplats som upprätthålls av byggkontoret. Generiska former kan vara tillåtet, men detta är inte alltid fallet, och det är en bra idé att först kolla.

Kallelsen Färdigställande innehåller information om projektet, till exempel vilken typ av konstruktion och platsen så det kan inte råda någon oklarhet om vilken projektet är under diskussion. Entreprenören listar hennes namn och kontaktuppgifter och ger information om ägaren, om ägaren är en annan person. Expediten kommer att offentliggöra kallelsen färdigställande efter att ha fått den och verifiera informationen. I vissa regioner tidningarna offentliggöra denna information till förmån för allmänheten. I andra regioner, kan de berörda parterna måste kontakta expediten att se om ett meddelande om slutförande har lämnats in.

På den effektiva slutdatum, börjar tidsfristen tickar. Den som vill placera en kvarstad på projektet måste göra detta inom en viss tidsperiod, till exempel 30 dagar. En underentreprenör som inte betalades, till exempel, skulle lämna in en kvarstad mot projektet. Tills han är betald kommer lien förbli i kraft. Det kommer att vara omöjligt att överföra titeln, vilket kan vara ett betydande problem om ägaren planerar att sälja det färdiga projektet.

Utan ett meddelande för färdigställande, intressenter har en mycket längre tidsfrist för att lämna in panträtter. Det kan vara tre månader eller längre, och kan lägga till en anteckning av osäkerhet till projektet. För ägare som avser att sälja, är det viktigt att be entreprenören att lämna in en anmälan om slutförande så alla moln på titeln kommer ytan omedelbart, snarare än i mitten av känsliga ekonomiska förhandlingar.