Vad är en Solar Energy Association?

January 26

En solenergi association är en organisation som består av solenergiföretag och andra enheter som syftar till att kollektivt främja solenergi kraftproduktion. Dessa föreningar kan omfatta branschorganisationer, ideella intresseorganisationer eller politiska organisationer. Solenergi företag som säljer solenergi komponenter och tjänster ger ofta ekonomiskt stöd till dessa handelsgrupper. Utbilda allmänheten om fördelarna eller attribut solenergi är också vanligt erbjuds genom ett solenergiförening.

Solar branschorganisationer föra olika aktörer tillsammans för samverkan och främjande av solenergi generation, ofta genom betalda medlemskap. Medlemmar av sol föreningar energihandeln kan gå utöver bara tillverkare av solenergiteknik, och även inkludera förespråkare för solenergi samt de som ekonomiskt anslutna till industrin på olika sätt. Tillverkare som stöder solenergi kan göra det av kommersiella skäl, eftersom sol handelsorganisationer värdhändelser och ofta producerar fackpress. Båda dessa erbjuder marknadsförings- och reklamplatser till tillverkarna inom solenergi nisch.

Ideella organisationer kan också vara aktiv i en solenergi förening för en mängd olika skäl. Dessa kan omfatta ett uppdrag för att uppmuntra ett land för att minska beroendet av utländsk olja, eller att erbjuda en energiproduktion metod som kan ses som mer hållbart än fossila bränslen energiproduktion. Ideella sol förespråkare engagera ofta i att utbilda allmänheten om solenergiteknik. De kan också ge bidrag för att främja nya tekniska utvecklingen.

Statliga organ kan vara aktiv i en solenergi förening, också. Beslutsfattare kan knacka solenergi föreningens medlemmar för yttranden, prognoser, eller information som kan påverka regeringens stimulans och erbjuder mål för offentliga investeringar. Till exempel kan en brist på tillverkningskapacitet i ett visst område i sol tillverkning avhjälpas, delvis genom lagstiftning erbjuda incitament eller krediter skatte.

Politisk verksamhet är gemensamma för nästan alla branschorganisationer, och sol föreningar energi är inget undantag. Dessa aktiviteter kan omfatta brev skrivning eller reklamkampanjer för att förespråka för olika handelsstimulansåtgärder eller gynnsamma handelsstatus. Statligt finansierad forskning sker i takt med solenergiföretag som med hjälp av offentlig-privata satsningar är ett exempel på ett politiskt anskaffas aktivitet. Ofta med ny teknik, kommer nya support produktutveckling från den offentliga sektorn, till exempel en forskningsinriktad offentliga universitet.

Utbildningsverksamhet är en annan gemensam aktivitet av sol föreningar energi. Dessa kan innefatta kontakter med allmänheten, förklarar hur tekniken fungerar, och potentiella tillämpningar av solenergiteknik. Andra uppsökande ett solenergi förening får bedriva kan innebära att hjälpa konsumenterna att göra klokare val att köpa och använda solenergi. Ibland elektriska generation företag stödja offentliga demonstrationsprojekt som belyser fördelarna med solenergi. De kan också sponsra branschorganisations insatser för att öka kapaciteten för solenergi marknaden.

  • Ett hus med solpaneler.
  • En solenergi föreningen består av energibolag och andra som försöker främja solenergi användning.