Vad är en överhoppad?

November 27

I juridisk mening, kan utelämnanden komma upp i två olika sammanhang. Den första och allvarligare sammanhang innebär underlåtenhet att utföra aktiviteter som man enligt lag är skyldig att göra. Denna typ av försummelse kan leda till rättsligt ansvar om någon upplever en skada till följd av försummelse. Den andra typen av utelämnande innebär lämnar något ur ett juridiskt dokument; om avsaknad är resultatet av ett misstag på den del av alla inblandade parter, kan dokumentet skrivas enligt överenskommelse.

Försummelse av skyldighet kan vara en mycket allvarlig form av försummelse som kan leda till allvarliga personskador eller skadestånd. Till exempel, om vägarbetare har tagit bort en lucka för att komma in i ett område under vägen och de misslyckas med att hänga skyltar, anses detta vara ett utelämnande. Om någon faller i det utsatta området och är skadad, kommer vägarbetare vara ansvarig för att de underlåtit att göra vad lagen kräver att de ska göra för att skydda människor från skada.

Försummelser kan innefatta inte utföra en mängd olika arbetsuppgifter, allt från att behålla säkerhetsutrustning till hängande varningssignaler. Om det kan visas att dessa tullar är skyldig, vilket ofta är fallet när människor enligt avtal att utföra dem, kan dessa utelämnanden finnas skäl för stämningar. Fall där någon inte var skyldig att göra något eller inte visste om det på grund av otillräcklig utbildning eller support kan vara svårare att lösa.

Om inga åtgärder vidtas kan också inträffa i situationer som trafikolyckor. Om någon orsakar en olycka till följd av en försummelse, som till exempel när någon inte bromsen som trafiken framåt saktar, kan han eller hon anses juridiskt ansvarig för de skador som uppstått. Lagen bestämmer generellt att människor har en skyldighet att undvika farliga situationer och att vidta åtgärder om någon är i fara, vilket innebär att underlåtenhet att göra detta kan få rättsliga följder om skador uppstår.

I skriftliga dokument, är en försummelse ofta ett misstag som är oskyldig till sin natur och oavsiktliga. Dokumentet kan ändras eller ändras genom överenskommelse alla inblandade att rätta utelämnandet. Det kan också finnas fall där någon gör en medveten underlåtenhet med målet att förändra innebörden av ett dokument och i dessa situationer kan det finnas ansvarsfrågor. Det är lämpligt att se över de slutliga versioner av dokument innan han undertecknar dem så att eventuella problem såsom utelämnanden kan identifieras.

  • Att inte lägga varningssignaler som resulterar i skada på person är en försummelse av tullen försummelse.
  • Om en förare orsakar en olycka genom att inte stoppa vid behov, har han begått ett passivitet utelämnande.
  • Lämnar något ur ett avtal eller annan handling är en form av försummelse.