Style Namn kan påverka Style Definitioner

November 22

Jag ogillar Word pseudo små mössor, som är bara minskningar av fullstora mössor. Så jag använder ett typsnitt (Linux Libertine) som har en syster typsnitt (L-Libertine C) i vilken gemener ersätts av riktiga typografiska småbolag. Det ger en mycket bättre utseende till mina dokument.

Jag kontrollerar också formateringen i Word-dokument med hjälp av stilar. Jag skapade en stil som använder kapitäler teckensnitt jag gillar och jag döpte stilen "Style Linux Libertine kapitäler". På fliken Format i dialogrutan Teckensnitt jag inte markera i kapitäler kryssrutan eftersom de sanna småbolag är redan där i gemener intervallet för teckensnittet. Trots detta, efter varje spara och starta om, ignorerade Ord som tomma rutan och skapade pseudo liten lock av L-Libertine C font s versaler teckenuppsättning; Det ignorerade själva gemener typsnitt helt.

Vid undersökning denna situation verkar det som att helt enkelt sätta frasen "kapitäler" i stil namn är nog för Word för att åsidosätta inställningarna i definitionen stilen. När jag tog orden "små mössor" ur stilnamnet, hade Word inga problem med typsnittet som det borde ha hela tiden.

Sensmoralen i historien är att om du använder stilar och Word åsidosätter dina definitioner, kanske du vill experimentera med det namn du använder för definitionen stilen.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (7601) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.