Vad är lokal inflammation?

December 15

Lokal inflammation är inflammation som uppstår i ett isolerat område av kroppen, i motsats till systemisk inflammation, vilket påverkar hela kroppen. Inflammation är kroppens normala reaktion på skador och infektioner. I fallet med lokal inflammation, blir det drabbade området typiskt rött, varmt, svullen och öm. Som inflammation skyddar kroppen och normalt går över av sig själv, är behandling inte alltid nödvändig. En infektion som uppstår olämpligt eller fortsätter för länge kan kräva behandling med läkemedel såsom steroider.

Orsaker till inflammation inkluderar olycksfall, såsom ett litet snitt, eller ett insektsbett. Immunsystemet, där kroppen reagerar mot sig själv, kan också leda till inflammation. Detta ses i sjukdomar som eksem, där huden blir inflammerad. Lokal inflammation kan också inträffa som svar på extrema temperaturer, kemiska skador samt en otillräcklig blodtillförsel till vävnader.

Symptomen på inflammation resultera från förändringar som sker på cellnivå. Under den inflammatoriska processen, vita blodkroppar vid skadestället frigöra ämnen såsom histamin, som utlöser ändringar av lokal inflammation. Blodflödet till de skadade området ökar, vilket orsakar rodnad och värme, och små blodkärl på platsen blir otät. Vätska läcker ut av dessa fartyg, vilket leder till svullnad av den inflammerade området. Frisläppandet av vissa kemikalier genom vita blodkroppar påverkar närliggande nerver, orsakar smärta.

Lokal inflammation har många positiva effekter. Det begränsar skador på en specifik del av kroppen, vilket förhindrar skadliga ämnen från att sprida sig någon annanstans. Det ökade blodflödet i samband med lokal inflammation möjliggör hjälp vita blodkroppar för att nå den skadade platsen. Vissa vita blodkroppar kan ta bort potentiellt skadliga ämnen, såsom bakterier och giftiga partiklar, genom att konsumera dem. De har också möjlighet att rensa upp död vävnad.

Värmen, som resulterar från den ökade blodflödet associerad med lokal inflammation gör det svårare för bakterier att överleva i det inflammerade området. Alla tecken på lokal inflammation tjänar att dra en persons uppmärksamhet den skadade delen av kroppen. Detta hjälper till att förhindra ytterligare skada, som den person blir mer benägna att skydda det drabbade området och söka behandling.

Behandling av inflammation kan innebära att använda medicinering. I fallet med eksem, kan steroid salvor appliceras på inflammerade hudytor. Denna behandling dämpar immunsystemets onormal reaktion, som orsakar sjukdomen, och tillåter huden att läka.