Stöd Dina Junior Football Players

July 22

Din unga fotbollsspelare räknar med er för vägledning och stöd hela säsongen. Följande är några användbara sätt att möta deras behov.

  • Var specifik med din beröm.
  • Sluta träningspass påpeka när en spelare gör något bra i stället för när han eller hon gör ett misstag.
  • Samtidigt som återkoppling, använder "sandwich" metod genom att placera en kritisk anmärkning mellan två uppmuntrande kommentarer.
  • Pile på beröm för barn som ger sitt bästa och visa god sportsmannaanda.
  • Ge konstant positiv förstärkning - det är nyckeln till förbättring.
  • Fokus på roliga och säkerhet i stället för vinster och förluster.
  • Var passionerad och entusiastisk - det bär över till dina spelare.
  • Ha rimliga förväntningar och som realistiska mål för barnen.
  • Kom ihåg att barn göra misstag är en del av inlärningsprocessen.