Vad är en Wood Chipper?

June 28

En flishugg är en maskin som används för att slå träd eller delar av träd till flis av trä som kan användas för en rad ändamål, bland annat som marktäckning. De träd eller träddelar som bearbetas i en flishugg kan ha fallit naturligt, har avverkats under beskärning, eller kan ha avverkats så att marken där de växte kunde användas för ett annat ändamål. Precis som det finns ett antal användningsområden för flishuggar, det finns också ett antal sätt att få tillgång till maskinerna. Människor som lever på mycket stora egenskaper att de beskär och manikyr regelbundet kan ha nytta av att äga en flishugg direkt. De som bara behöver använda en flishugg emellanåt kan finna att det är bäst att hyra maskinerna eller hyra professionella landskapsarkitekter för att ta hand om jobbet åt dem.

Det finns en mängd av trä chipper modeller som varierar i fråga om storlek, pris och avsedda användning. De som används i industriella miljöer är oftast mycket större och ha kapacitet att behandla mer trä på en gång än de som används för att rykta bostadsområden trädgårdar och gårdar. Trots skillnaderna i storlek, de flesta flishuggar har några gemensamma drag. Det område som används för att ta virket i maskinen som vanligtvis är utformad som en tratt. Tratten leder träet in i området där den bearbetas som en del av snabbt roterande metallblad som minskar träet till flis. När träet har behandlats, är det blåses ut ur tuben eller annan trattformade portalen.

En annan funktion som är gemensamma för de flesta flishuggar, stor eller liten, är hjulen. Även modeller som är avsedda för användning i bostäder är ganska tung, vilket är anledningen till att maskinen sätts på hjul. Professionella landskapsarkitekter clearing stora mängder virke får använda bärbara flishuggar som överför flisen direkt i baksidan av en lastbil. Dessa är naturligtvis, har även hjulen så att de kan flyttas från plats till plats och så att de kan placeras efter behov. Som med de flesta maskiner som är beroende av användningen av vassa knivar för att fungera korrekt, kommer bladen på en flishugg måste slipas från tid till annan för att hålla maskinen i gott skick.