Vad är en Workflow bildskärm?

July 16

Ett arbetsflöde monitor är en typ av program som visar information om aktivitetsstatus av flödet av arbete i ett företag eller organisation. Workflow är den term som används för att beskriva utvecklingen av det arbete som blir gjort. Flödet av arbete ofta designad av en rad uppgifter eller processer som bidrar till slutresultatet. Ett system som övervakar arbetsflödet kan ge en mängd olika fördelar för administratörer av organisationer och företag, som till exempel att mäta den faktiska mängden arbete, liksom den övergripande framstegen och produktivitet på ett projekt.

Spårning produktiviteten är en av de främsta anledningarna till organisationer eller företag använder arbetsflödessystem. Produktivitet och resurshushållning är viktigt i näringslivet. Ett verktyg som kan ge en inblick i arbetsflödet och analysen av hur arbetet blir gjort kan göra skillnad i framgången för alla företag. Samla in, sortera och sammanställa data fördelarna med arbetsflödes monitorer. Med användning av ett system för att samla in och tolka data inte bara tar potentialen för mänskliga fel ut ur processen, men sparar tid och förbättrar effektiviteten.

Workflow monitorer kan ställas in för att möta de specifika behoven i verksamheten, till exempel att rapporter eller produktivitetsåtgärder. De flesta program har en spårningsdatabas som är utformad för att identifiera och samla in den information som behövs av verksamheten. Arbetsflödet monitor tillåter användare att visa information om specifika arbetsprocesser som identifieras av databasen. Dessa arbetsprocesser sedan visas på en skärm, så att användaren kan övervaka viktiga arbetsflödesfunktioner i olika delar av verksamheten. Tider, informationsflödet och effektiviteten i processen är alla saker som kan mätas denna typ av övervakningssystem.

Många viktiga datafunktioner görs möjligt med hjälp av ett arbetsflöde monitor. Dessa funktioner skulle annars måste spåras för hand. Ett arbetsflöde bildskärm kan visa loggar för alla identifierade händelser eller affärsprocesser. Monitorn kan samla in data för analysändamål och sammanställa nödvändig affärsinformation för att förbereda sig för förändringar eller kvalitets recensioner av affärsverksamheten.

Ett arbetsflöde monitor erbjuder också en mängd olika specialiserade rapporteringsverktyg och programvarupaket som kan skräddarsys och läggas till systemet för att möta företagens behov. Ett exempel på detta är att övervaka den tid det tar för en viss uppgift som skall utföras, eller spåra anställdas produktivitet på en produktionslinje. Varningar kan även ställa upp med arbetsflödet monitorn för att möjliggöra upptäckt av vissa förhållanden som kan spjäll produktiviteten. Genom att sätta upp varningar, kan företaget vara proaktiv om att hitta och korrigera eventuella problem med processer eller produktivitet.