Vad är en Signalman?

May 20

En tågklarerare är en järnvägsarbetare som driver linjesignaler för att övervaka och justera tågtrafik. Traditionellt signalmän använde flaggor och bell signaler för att varna förare och andra järnvägspersonal avseende avancemang på banan. Modern dator och kommunikationsteknik har tillåtit automatisering av många signalsystem; dock många tåglinjer fortfarande förlitar sig på kvalificerade signalmän att korrekt driva dessa system och ge tillsyn vid systemfel.

Järnvägs signaler är viktigt att träna rörlighet, eftersom de vakta flödet järnvägstrafiken och kan varna mötande förare för faror framåt. Med många tåg som körs på sammanfallande spår, är ett övervakningssystem viktigt att förhindra kollisioner och olyckor. Signaler är ofta ljus eller mekaniska vägskyltar som fungerar som trafikljus på vägar; genom att ändra en signal från grönt till rött, kan en signalman berätta en mötande tåg att stanna och vänta tills lampan ändras tillbaka till grönt.

I början av tåg, delade tågklareraren många arbetsuppgifter med en förarplats, och försiktigt spårade tidpunkten och förflyttning av varje tåg för att säkerställa att kollisioner undveks. Vissa skulle köra hela stationer, sälja och hantera gods lastning av varje tåg biljetter. Tidiga signalarbetare använde färgade flaggor för att fånga uppmärksamheten hos förarna, göra dem uppmärksamma på järnvägsförhållanden. Med utvecklingen av telegrafen, blev kommunikationen mellan signalpunkter förbättras avsevärt, vilket gör att mer exakt trafikkontroll mellan stationer och ställverk.

Senare utveckling, såsom telefon, datateknik, i mark sensorer i spåren, och även mobiltelefoner, alla bidragit till att förbättra kommunikationsförmåga av sign. Många nutida tågsystem körs på automatiserade system, som kan använda både sensordata och användar input för att spåra varje tåg på en datormodell av linjen. Men även med de tekniska framsteg, är den roll som tågklareraren fortfarande avgörande järnvägen drift; ungefär som flygledare måste dessa resor handledare kunna förstå och underhålla automatiserade system samt upprätthålla tåget systemet manuellt ska utrustningen misslyckas.

Det väsentliga och svårt arbete för Signaler har inte undgått romantik i fiktion. I en 1866 spökhistoria av Charles Dickens, får en signalman spöklika klocka signaler från en spöklik närvaro som varnar för tragiska olyckor. Även serietidningar bevisar grogrund för kraften i denna viktiga position; flera Batman serier spåra en gangster fascinerad av kraften i tecken och signaler som till slut blir terrorisera superskurk, tågklareraren.

  • Järnvägs signalmän driva de signaler som fungerar som trafikljusen på järnvägar.
  • Uppfinningen av telegraf förbättras avsevärt kommunikation mellan signalpunkter.
  • Järnvägs signaler är viktigt att träna rörlighet, eftersom de vakta flödet järnvägstrafiken och kan varna mötande förare för faror framåt.
  • Spårväg och pendeltågs signalmän köra system som fungerar för att förhindra kollisioner.