Så här aktiverar brandväggen i Lion Server

May 24

Du använder Server Admin för att konfigurera en brandvägg på Lion Server. Använda Server Admin för att konfigurera en brandvägg är faktiskt lätt. Du kan markera tjänster för att möjliggöra genom brandväggen, samt lägga till egna tjänster och hamnar, såsom de som används av tredje part serverprogramvara. Server Admin kan du också skapa nya regler för att tillåta eller blockera portarna.

Innan du kan konfigurera brandväggen måste du aktivera brandväggen tjänsten. I Server Admin, är densamma som med andra tjänster förfarandet:

  1. Öppna Server Admin och välj servern i den vänstra kolumnen.
  2. Klicka på ikonen Inställningar i verktygsfältet och klicka sedan på fliken Tjänster.
  3. Markera kryssrutan Brandvägg och klicka sedan på Spara.

Som med andra tjänster, måste du också starta den för att få den igång:

  1. I Server Admin, klicka på triangeln bredvid din server i den vänstra kolumnen för att utöka listan över tjänster.
  2. Välj Brandvägg i listan.
  3. Klicka på knappen Starta Firewall i nedre vänstra.

Du kan nu stoppa brandväggen genom att klicka på samma knapp, som ändras till Stop Firewall. Med brandväggen stoppas all inkommande trafik tillåts.