Använda REPT Funktion

October 25

Excel innehåller en kalkylbladsfunktionen som låter dig repetera en textsträng valfritt antal gånger: REPT. Anta till exempel att cell B1 innehåller värdet 5 och cell C1 innehåller följande:

= REPT ("*", B1)

Vad Excel visar är fem asterisker (*****) i cell C1. REPT tar allt som är i citationstecken och upprepar det antal gånger som anges. Om strängen är mer än ett tecken, då är det också upprepas att antal gånger. Till exempel, tänka på följande:

= REPT ("/ \", B1)

Förutsatt B1 fortfarande innehåller värdet 5, detta resulterar i en tio-teckensträng: / \ / \ / \ / \ / \. Om du inte vanligtvis vax grafik eller vill använda Excels diagramfunktioner, kan du använda REPT funktion för att skapa enkla histogram för dina data.

Den enda protest är att strängen skapats av REPT inte kan vara längre än 32,767 tecken. Om du överskrider denna gräns kommer du inte få ett felmeddelande, du bara få en stympad sträng.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (12140) gäller Microsoft Excel 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Använda REPT funktionen.