Ställa Limit Höjd i Equation Editor

March 9

När du använder Equation Editor, kan du mata summering och andra typer av ekvationer som använder gränser. Dessa visas som tecken ovanför huvuddelen av ekvationen. Du kan styra avståndet Equation Editor använder mellan toppen av ekvationen kroppen och baslinjen för gränslinjen. Värdet du anger motsvarar en andel av normal avstånd som annars skulle användas. Således, en inställning på 25% representerar ett avstånd som är endast 4/1 av den normala. Du kan ställa in denna justering genom att följa dessa steg:

  1. Välj Mellanrum från menyn Format. Equation Editor visas Mellanrum dialogrutan. (Se figur 1.)

    Ställa Limit Höjd i Equation Editor

    Figur 1. Mellanrummet dialogrutan.

  2. Klicka på Limit höjden rutan. Equation Editor ändrar Mellanrum dialogrutan.
  3. Ange en gräns höjd avstånd som är en procentandel av det normala.
  4. Klicka på OK.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (944) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.