Använda ekonomiska incitament för att motivera anställda

March 16

Finansiella incitamentsprogram är utformade för att inspirera anställdas lojalitet och öka produktiviteten bland de anställda. För samtliga finansiella incitamentsprogram, dina anställda måste förstå de kriterier för mottagning incitamenten och hur beloppet bestäms. Här är de vanligaste ekonomiska incitament:

  • Optioner: När du ger dina anställda optioner, ger dig dem rätt att köpa företagets aktier till ett fast pris (oftast under marknadsvärdet) under en viss tid.

    Aktieoptioner uppmuntrar anställda att arbeta mer som affärspartners, knyta personliga belöning till companyâ € s ekonomiska framgång.
  • Vinstdelning: Företag som har vinstdelningsprogram avsätta en procentandel av sina vinster för de anställda. Ju bättre företaget gör, desto högre vinst och desto mer pengar de anställda får. När anställda har ett ekonomiskt intresse i bolaget, de tenderar att arbeta hårdare och smartare.

    Vinstandelsplaner kan vara ett bra alternativ för mindre företag som inte har tillräckligt med anställda eller tillgångar för att hitta en bra 401 (k) plan leverantör.
  • Höjer: I de flesta företag, höjningar är ett gång om året händelse kraftigt förutses av de anställda. Beloppet varierar vanligtvis beroende på individualâ € s prestanda och företagets filosofi.
  • Bonus: Bonusar inträffar en gång per år eller vid ett visst antal förinställda tider varje år. Denna extra pengar är ingalunda garanterad och kan variera från så mycket som flera tusen dollar (eller mer, beroende på jobbet) till ingenting alls.