IVF i Australien: Fakta och statistik

February 16

I Australien är infertilitet behandling såsom IVF generöst subventioneras av staten via Medicare. Därför är IVF mer tillgänglig, billigare och säkrare i Australien än i många andra länder. Här är några fakta om IVF i Australien:

  • Det finns cirka 75 IVF-kliniker runt Australien.
  • Under 2007 genomfördes mer än 52.000 IVF behandlingscykler utförs vid dessa kliniker.
  • Omkring 10.000 IVF barn föddes under 2007.
  • Om 600 av dessa 10.000 barn föddes som ett resultat av sperma, ägg eller embryo donation.
  • Om 3 procent av alla barn som föds i Australien är IVF barn.
  • IVF-behandling subventioneras av Medicare och i läkemedelsförmånerna.