Problem Öppna dokument efter installation Word 2003 SP3

May 27

Randy använder Word 2003, och efter uppdatering till SP3 han finner att det nu finns flera filer han kan inte öppna. Han får det här felmeddelandet: "Du försöker öppna en fil som har skapats i en tidigare version av Microsoft Office Den här filtypen är blockerad från att öppnas i den här versionen av din principinställningen registret.." Filerna kan han inte öppna är alla .doc-filer, och Randy konstaterar att Microsoft Knowledge Base tyder på att jag måste redigera registret för att lösa detta (vilket han är mycket tveksam till att göra).

Det verkar som Word 2003 SP3 begränsar öppnandet av filer som skapats i mycket tidiga versioner av Word, förmodligen de som använder pre-1997 filformat. Randy är korrekt; det verkar som en register redigera är det enda sättet runt detta. Informationen är detaljerad i följande Knowledge Base-artikel:

http://support.microsoft.com/kb/938810

Även om det kan vara skrämmande att göra ändringar till kansliet (det finns alltid allvarliga varningar i samband med att göra så felaktigt), är den speciella redigerings beskrivs i den här artikeln inte en fruktansvärt tuff.

Det finns naturligtvis ett annat alternativ: Du kan öppna de gamla Word-filer på ett annat system som inte har SP3 installerat, och sedan spara dem i ett senare Word-format. Dessa "konverterade" filer bör sedan öppna alldeles utmärkt på din SP3-aktiverade systemet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (571) gäller för Microsoft Word 2003.