Vad är det som utmärker Indiansk kultur?

November 14

Definiera indianska kulturen är en svår uppgift som inte nödvändigtvis för att de övertygelser och seder som kännetecknar denna historiska befolkning är svåra att förstå men mer på grund av det faktum att indianer är en otroligt blandad befolkning. Precis som att definiera Amerika skulle kräva undersökningar av kultur från hela landet, måste indianska kulturen undersöka olika regioner och stammar. Generellt sett de flesta kulturer av indianer är mycket andlig och grupporienterade i naturen.

På grund av den stora mångfalden bland indianer, måste beskriva deras kulturer lita på att förklara likheter snarare än att fokusera på specifika traditioner som kanske inte existerar i varje stam. Det är nog säkert att säga att andlighet är enhetlig i hela dessa folk. Andlighet är inte alltid religionen, och precis som religionerna skiljer sig mellan människor över hela världen, religiösa övertygelser inom indianer varierar också kraftigt.

Denna andliga naturen oftast uttrycks genom ceremonier som hyllar en gudom eller aspekt av naturen. Vissa stammar tror på en specifik gud, medan andra, på ett mer grekisk mode, beskriver olika andar som varelser inom deras trossystem. De flesta religiösa ceremonier är fokuserade kring uppskattning för de gärningar som denna gud eller varelse tros ha gjort för stammen eller människor. Vissa ceremonier liknar dem av västerländska religioner, medan andra kan verka excentrisk för utomstående.

Det finns också ett motiv av naturen inom indianska kulturen. Många genomsnittliga medborgare av Amerika tror inte för mycket om den värld de lever i, ofta tar för givet de många resurser som utnyttjas så att människor kan njuta av sin livsstil. Detta är väldigt mycket i kontrast med de teman som indianska kulturen som de flesta indianer tror på odling och bevarande av naturresurser.

Ett sätt på vilket indianska kulturen omfamnar naturen är genom användning av alla resurser. Typiskt djur som används för livsmedel används även för många andra saker. Sällan är någon del av ett djur spillo, till stor del på grund av tron ​​att, för ett liv som ska vidtas, bör det åtminstone användas och inte dödade förgäves.

  • De flesta indianer tror på odling och bevarande av naturresurser.
  • Indianer kan fira och visa kulturella traditioner.
  • De flesta indianska kulturer anses andlig karaktär.
  • Flera indianstammar använde kanoter för handeln, fisk, och bedriva krig längs de olika flodsystem i Nordamerika.
  • Många indianstammar är kända för sin vävning, beading och smycken gör.