Vad är en systemviktiga finansinstitut?

January 4

En systemviktiga finansiella institut är en institution som en bank som anses så viktigt att ekonomin skulle känna en betydande inverkan om det skulle kollapsa. Som ett resultat, är dessa institutioner i allmänhet regleras och övervakas för att förhindra denna typ av finansiell katastrof inträffar. Ett allmänt krav på ett systemviktigt finansiellt institut är att den håller tillräckligt med kapital i reserv för att vara tillgänglig bör en ekonomisk nödsituation strejk. Medan är viktigt regleringen av dessa institutioner, är det också viktigt att de kunna göra affärer utan alltför många begränsningar, så att de fortfarande har inflytande för att stimulera ekonomin som de tjänar.

Inom en global ekonomi, är det osannolikt att någon finansiell händelse inträffar i ett vakuum. Något som påverkar en stor bank i ett land kommer sannolikt att orsaka en kedjereaktion som kommer att påverka alla banker över hela världen. Därför måste dessa finansiella institut övervakas för att se till att de inte agerar vårdslöst och sätta öden många människor i fara. En institution som är särskilt slagkraftiga är känd som en systemviktig bank.

Som namnet antyder, är en systemviktiga finansiella institut en som är av största vikt för ett helt ekonomiskt system. Detta kan vara fallet på lokal nivå, till exempel en bank som serverar en gemenskap. Det kan också uppstå på global nivå, eftersom en handfull banker och andra finansiella företag handla astronomiska summor i samband med verksamheten varje dag. Kollapsen av en av dessa institutioner skulle kunna leda till en dominoeffekt som skulle skaka ekonomierna över hela världen.

I USA var Dodd-Frank Act of Congress 2010 skräddarsydd för att se till att en systemviktiga finansinstitut inte skulle kollapsa och påverkar ekonomin som helhet. En av de viktigaste kraven är att de stora bankerna och andra företag kategoriseras som systemviktiga hålla en viss mängd kapital i reserv hela tiden. Transaktioner av dessa företag är också granskas för att förhindra någon form av skadlig aktivitet.

Den en varning med att reglera en systemviktiga finansiella institut på detta sätt är att är kan orsaka ett överskott av försiktighet. Om dessa företag är återhållsamma för mycket, kan resultatet bli en stagnerande ekonomi, med kunder som inte kan låna och småföretag som inte kan investera. Tillsynsmyndigheterna måste hitta en medelväg som gör att dessa institutioner att arbeta samtidigt hålla noga koll på sina affärer.

  • Systemviktiga institut är de, såsom banker, som skulle förväntas ha en betydande finansiell krusning effekt i händelse av deras kollaps.