Vilka är de olika metoder för återvinning farligt avfall?

August 20

Det finns många olika metoder som används för återvinning av farligt avfall - den särskilda metod som används är ofta baserad på den typ av avfallet i fråga. Återvinning av farligt avfall är processen att återanvända eller återvinna farligt avfall. Farligt avfall definieras som avfall som har potential att skada människor, djur eller miljön. Vissa typer av riskavfall direkt kan återanvändas för vissa ändamål, såsom för bränsle eller gödningsmedel. Andra måste brytas ner och genomgå en återvinningsprocessen, såsom en kemisk process, innan de kan återanvändas. Farligt avfall kan genereras från många olika källor som sträcker sig från tung industri till dag till dag hushållsproduktanvändning.

Ibland är lika enkelt återvinning farligt avfall som direkt använder avfallsprodukt som bränsle av något slag. Många lösningsmedel som används inom industrin och inom vetenskapen, till exempel, bränns som bränsle efter att de har tjänat sitt ursprungliga syfte. Många regeringar och andra organisationer, dock begränsa sådana metoder för återvinning av farligt avfall, eftersom de ofta genererar många skadliga föroreningar. Grupper som vill bränna farligt avfall som en metod för återvinning i allmänhet behöver för att skaffa tillstånd före de lagligen kan fortsätta.

En annan metod för återvinning av farligt avfall kallas utgör förfogande. Utgör bortskaffande hänvisar till praxis att återintegrera farligt avfall i miljön på något sätt. Farliga avfall, till exempel, kan införlivas i vissa gödselmedel eller i asfalt. De utmaningar som är förknippade med denna metod är tydliga; många typer av farligt avfall definieras som farligt eftersom de är skadliga för miljön. Denna metod för återvinning av farligt avfall är också starkt begränsad på grund av risken för miljöförorening.

En metod för att återvinna farligt avfall som regleras betydligt mindre än andra är farligt avfall återvinning, där farligt avfall produkt sätts genom en process som gör den användbar igen. I liten skala, till exempel kvicksilver kan hämtas från kvicksilverbarometrar och återanvänds antingen för samma ändamål eller för ett annat ändamål. Annat kemiskt avfall kan sättas genom kemiska reaktioner som i huvudsak ladda dem och gör dem användbara igen.

Hushållens farligt avfall är en annan viktig fråga. Batterier, måla, olja, rengöringsprodukter, och många andra hushållsprodukter kan resultera i farliga avfallsprodukter från en eller annan form. Många kommuner har program för återvinning av farligt avfall som människor har i sina hem. Vissa, till exempel, har platser där folk kan lämna uttjänta batterier till återvinning. Vissa samhällen har även återvinningscentraler som tar avfall allt från trasiga datorer och telefoner till skadade bilar och färg.

  • Trasiga datorskärmar ska lämnas på en elektronisk avfallsåtervinning centrum på grund av farliga komponenter.
  • Radioaktivt avfall brukar begravd i hermetiskt slutna behållare.