Vilka är de bästa tipsen för Data Asset Management?

June 14

Datahantering tillgång är praxis att lagra och organisera information som har ett värde för en organisation. Videoklipp, text, och ljudinspelningar kan anses datatillgångar av institutioner som museer och bibliotek. Företag som sammanställer listor över klientinformation och transaktionshistorik sägs också ha datatillgångar. En av de bästa tips för att öva datahantering tillgång är att hitta data programvara som passar behoven i din organisation. Därefter kan det vara bra att ta fram en plan för att genomföra ett nytt system noga, vilket kan innebära att flytta data från en gammal databas till en ny och utbilda medarbetarna i att använda gränssnitt.

De flesta organisationer arbetar med digitala tillgångar. Med andra ord, istället för arkivering pappersdokument, organisationer tenderar att lagra den viktigaste informationen i digitala former. Detta gör att data chefer att skapa säkerhetskopior och för att spara utrymme och skapa effektiva uppgifter inspelning och hämtning processer.

Programvara för datahantering tillgången kan vara allt från enkla till komplexa. Några av de mest grundläggande funktionerna i uppgifter kapitalförvaltning programvara möjliggör smidigare arbetsflöde. I dessa fall kan mjukvaran tillåta användare att flytta data från en avdelning till en annan. Ett dokument eller video kan redigeras av en användare, sparas och överföras till en annan användare, som kan utföra fler redigeringar.

Komplexa kapitalförvaltning programvara kan innehålla röst eller optisk erkännande. Optisk erkännande kan vara användbar för yrkesverksamma som behöver räkna antalet gånger en logotyp eller bild används i en video annons. Röstigenkänning kan vara användbart för att hantera ljudinspelningar.

Innan du väljer programvara, kan ett bra tips vara att studera affärsmodeller och avgöra vilka steg och det krävs resurser för att optimera arbetsflödet. Detta kan ge dig ett bättre grepp om vilka funktioner du behöver. Programvara som är mer komplex tenderar att vara dyrare, men genom att förbättra processer, kan en organisation sänka kostnaderna, vilket gör det till ett mer lönsamt val på lång sikt.

Experter datahanterings tror att ett vanligt misstag som många förvaltare är att de försöker för snabbt genomföra förändringar. Även om det kan vara frestande att implementera ett nytt system direkt, kan detta orsaka höga kostnader och ineffektivitet. Istället kan det vara tillrådligt att flytta data långsamt från ett gammalt system till ett nytt. Likaså kan det vara en bra idé att genomföra en funktion i taget.

Genom långsamt implementera en ny datahantering tillgångssystem chefer har också chansen att utbilda anställda att använda mjukvarugränssnitt. Bedöma användarnas kunskaper med hjälp av programvara innan du gör ett nytt system tjänsteman kan minska förekomsten av fel på användarens änden. En noggrann implementering ger också chefer tid att känna igen och fixa skavanker i ett system.