Vad är kopplingen mellan förnybar energi och Project Finance?

January 31

Förnybara energiprojekt är ofta kapitalintensiva satsningar på grund av marken samt teknik och utrustning som behövs för att börja. Även många projekt operatörer, inklusive deltagare i vindkraft och solenergi, har inga bevisade intäkter ännu på grund av den något begynnande och ibland flyktiga natur branschen. Den typ av förnybar energi är ganska främjar projektfinansiering. Förnybar energi och projektfinansiering har något av ett symbiotiskt förhållande under vissa förutsättningar. Projektfinansiering är förlängningen av kapital till riskprojekt, och förnybar energi är en flyktig bransch som påverkas av yttre faktorer.

Vindkraft är en sektor som understryker det faktum att det finns ett samband mellan förnybar energi och projektfinansiering. De vindkraftverk som skapas för att generera ström kräver en investering i enskilda turbiner förutom tomter att bygga anläggningarna. Ofta utvecklarna av dessa platser kan framför bara en del av det kapital som behövs för att föra utvecklingen i drift. Dessutom vindkraftverk normalt är konstruerade långt innan några intäkter intjänas från satsningen, som är en del av projektfinansiering. I projektfinansiering, är det kapital som på antagandet att framtida intäkter kommer att användas för att återbetala skulden, och tillgångarna i projektet behandlas som säkerhet.

Solenergi utveckling är ett annat område där förnybar energi och projektfinansiering möts. Antagandet av solenergi genom den kommersiella industrin och enskilda bostäder skapar en spännande proposition för finansiärer. Också, på bekostnad av nya tekniker håller solenergiföretag i behov av finansieringsmöjligheter som kassaflöde genereras från denna sektor tar form. Långivare erkänner en möjlighet i tillväxtpotential solenergi och kommer sannolikt inte att gå miste om det.

Trender som involverar förnybar energi och projektfinansiering kring solenergi har fortsatt att utvecklas och formas något genom regelstandarder i olika regioner. Till exempel regeringar som ger vissa skattelättnader för produktion av förnybar energi bidra till att skapa solenergi utveckling och kommer att gynna de banker som förlänger projektfinansiering. Risker finns fortfarande när intäkterna inte har nått sin förväntade potential, men banker och utvecklare ändå skapa erbjudanden som involverar förnybar energi och projektfinansiering. Förnybara möjligheter energi är ofta globala till sin karaktär, och banker från hela världen deltar i projekt finansverksamhet.

  • En vindkraftpark, en typ av projekt för förnybar energi.
  • Förnybara energiprojekt, som att installera solpaneler, är ofta kapitalintensiv.