Vad är en vertikal Boiler?

October 7

En vertikal panna är en typ av ånggenerator där pannan skalet är belägen vertikalt i stället för horisontellt. Ungefär som alla typer av pannor, kan en vertikal panna antingen vara av vattenröret eller brand rörkonstruktion. En vertikal panna är mycket annorlunda än vad man skulle hitta på en typisk ånglok, eftersom dessa pannor är oftast orienterade horisontellt istället för vertikalt. Vertikala pannor är vanligast på mindre ångdrivna fordon, såsom ånga bilar, båtar och vagnar. På vissa sällsynta tillfällen, dock vertikala lok pannor har använts.

En vertikal brand panna, som är den minst effektiva, är vanligast på tidigare ånga bilar, lanseringar ånga, eller båtar, och några sällan hittade lok och ånga vagnar. En brand panna består av en vattenvolym inuti skalet med ihåliga, vertikala rör som löper genom dem. Heta gaser från en brännare under flöde genom rör, där den uppvärmda slangen genererar tillräckligt med värme för att skapa ånga. Vattenpannor är raka motsatsen, eftersom vattnet rinner genom rören, som värms av lågor som omger dem.

Huruvida en vertikal panna sysselsätter en brand rör eller vatten rörkonstruktion beror oftast på ansökan. De flesta traditionella ånga lanseringar och tidigare ånga bilar används brandPannor för sin enkelhet och låga kostnader för material. Det enda problemet är att allt vatten i systemet behöver värmas på en gång; detta gör byggnadstrycket en lång process och innebär en ökad risk för en ångexplosion. Vattenpannor, å andra sidan, är kända för att värma vattnet mycket snabbt och effektivt och är vanligast i avancerade ånga bilar och kraftverk. Nackdelen med dessa är dock på bekostnad av de material som används för att tillverka dem.

Det finns många fördelar och nackdelar med vertikala pannor, men i de flesta applikationer, fördelarna verkar uppväga nackdelarna. En av de största fördelarna med en vertikal panna är den kompakta storleken-horisontell pannor tar upp betydligt mer utrymme, eftersom de är belägna på ett sätt som tar upp en hel del längd. På en vertikal panna, emellertid, är hela höljet upprätt; på grund av detta, de är mycket mer kompakt från en längd perspektiv jämfört med deras horisontellt orienterade motsvarigheter. Ett sådant arrangemang gör dem mer praktiskt för ångdrivna fordon, som kräver manövrerbarhet eller en mer kompakt ångkraftanläggningar. En annan fördel är att vattennivån inte behöver vara så noga upprätthålls, eftersom volymen av vatten som värms alltid placerad ovanför eldstaden.

Beroende på placeringen av rören, men vertikala pannor kan också ha sina nackdelar. I fallet med brand pannor, är en av dessa värmeförlust. För att spara på utrymme, rören i en vertikal panna behöver kortas. Detta gör det så att gaser från brännaren inte helt kan utnyttjas under upphettningsprocessen. En annan nackdel är att värmeområdet är begränsat till storleken av pannans bas, vilket kan begränsa ångutsläpp.

  • Vissa centralvärmesystem använder pannor för att värma vatten eller luft som sedan används för att värma ett hem eller byggnad.
  • En vertikal panna är en typ av ånggenerator där pannan skalet är belägen vertikalt i stället för horisontellt.