Vad är betong Resurfacing?

December 2

Betong Resurfacing kan ge garageuppfarter, trottoarer, uteplatser och andra utomhusytor ny finish utan en fullständig ersättning. Processen sparar pengar över hälla all ny betong. Det här alternativet tillåter husägare att reparera spruckna eller insjunkna områden i befintliga strukturer. Stämpling och dekorativa betong finish är också en möjlighet att anpassa färdiga ytor.

Den vanliga reparation eller uppdatering process för en betongplatta innebär att bryta upp och dragande bort det gamla materialet. Ny betong hälls sedan för den nya ytan. En uteplats eller uppfart skapas genom denna process är mycket dyrt och arbetskrävande, speciellt om det är stort. I motsats till detta använder resurfacing processen befintlig betongstruktur som bas.

Betong resurfacing materialet går direkt ovanpå den befintliga betongområdet. Denna bas bör vara ren utan lös betong eller annat skräp, eftersom detta stör hur ytrenovering materialet fastnar. En reparation material täcker först alla sprickor, fördjupningar och andra fläckar på den befintliga uppfart eller uteplats. Därefter lackeringsmaterialet går över hela ytan och är klar med eventuella önskade dekorativa element.

Betong ytrenovering fungerar bäst på områden med mindre skador. Denna teknik kan inte fixa strukturella problem. Stora sprickor eller problem nedanför marken så småningom kommer att dyka upp igen om betong ytrenovering används. I dessa situationer, ett fullständigt avlägsnande och hälla av ny betong resulterar vanligen i en bättre slutprodukt.

De material som behövs för betong ytrenovering är typiskt tillgänglig på byggvaruhus. Olika produkter fungerar bäst i olika tillämpningar. Till exempel arbetar en tunn beläggning produkt oftast bäst i ett litet projekt, medan ett projekt som behöver en tjockare Resurfacing skikt behöver i allmänhet en mer omfattande material. Paketet riktningar ger mer exakt information om den ideala tillämpningen av specifika produkter.

Denna process kan också kompletteras med en professionell entreprenör, och ett projekt som utförts av någon som detta kan resultera i en mer polerad look. Större projekt kan också dra nytta av professionell installation, tillsammans med tillägg av dekorativa betongtillämpningar. En husägare som inte känner sig bekväm med konkret arbete kan också föredra en professionell för jobbet.

Traditionell betong är grått och vanligt, men Resurfacing processen möjliggör dekorativa betong behandlingar för ett mer one-of-a-kind uteplats eller uppfart. Gränser är ett sätt att lägga till en dekorativ touch. Materialet kan stämplas för att likna olika underlag, exempelvis kakel eller sten. Färgläggning i betongen är också ett alternativ för att ändra utseendet på den nyligen återuppstått området. En professionell betong resurfacing företag kan erbjuda ännu fler alternativ, inklusive möjligheten att personifiera designen.

Utomhusapplikationer är vanligtvis förknippas med betong, men inomhus växer i popularitet. Många husägare kan vara förvånad över att betong ytrenovering är ett alternativ inne i ett hus. Den dekorativa stämpling, färgning, och andra anpassade detaljer kan möjliggöra unika ytor inomhus, anpassade för att passa stilen på bostäder med en distinkt utseende.

  • En man jämna ut ett betonggolv.
  • Resurfacing kan användas för att reparera betong.