Vad är Andlig Healing?

January 8

Andlig healing är ett samlingsbegrepp för olika typer av alternativa metoder i samband med att återställa helheten av kropp, själ och ande genom att uppmana energier eller krafter bortom människans villkor. Medan den specifika processen varierar från en tradition till en annan, alla former av andlig healing har att göra med att ansluta med övernaturliga resurser som kan åstadkomma helande, om man antar att ett återställande till helheten är inom det gudomliga eller Universal kommer. Det är inte ovanligt att denna typ av alternativ healing att utnyttja gemensamma element såsom olja eller vatten, tillsammans med mässande eller bön som en del av processen.

Medan vissa människor tenderar att tänka på andlig healing som fenomen i samband med traditioner som New Age, Reiki, eller etnisk baserade religioner, är andligt helande finns i många olika trostraditioner. Olika kristna samfund använder en kombination av smörjelse med olja eller vatten med hjälp av sång bön för att be Gud om helande. Många alternativa religioner tror på möjligheten att ansluta med naturlig energi i universum och kanalisera den energin för att behandla ett antal fysiska, emotionella och andliga sjukdomar.

Användningen av touch i andlig healing är mycket vanligt i många traditioner. En person som utsetts som en kanal eller talesman kommer fysiskt beröra den enskilde söker befrielse från något slags krämpa. Beroende på omständigheterna och traditioner förknippade med särskilda tro, kan kanalen placera sina händer på axlarna eller huvudet av sökaren. Kanalen får hålla hand med sökaren vid behov.

Däremot psykiska andlig healing inte nödvändigtvis innebära fysisk kontakt. Vissa traditioner kallar för kanalen att sväva händerna över kroppen, ofta i det allmänna området av krämpa. Till exempel kan kanalen sväva händerna över huvudet och hjärtat, försöker använda andlig energi för att rensa eventuella blockeringar mellan sinnet och hjärtat som tros orsaka ångest, depression eller andra psykiska problem som påverkar känslorna.

Vissa utövare av andlig energi healing tror också att healers och arbetssökande inte behöver vara i närheten för helande att ske. I detta uttryck böner och petitioner i helare eller grupp av healers hjälper till att rikta helande energi till sökaren, hjälpa till att underlätta återhämtningen från oavsett vilken typ av obehag som han eller hon upplever.

Det bör noteras att det i många traditioner, är tro eller andlig healing ses som en gratis helande aktivitet som kan kombineras med traditionell medicin, naturläkemedel behandlingar eller andra former av naturlig läkning. Idén att närma sig fysiska eller känslomässiga sjukdom från två olika vinklar ofta anses ge ytterligare sätt eller kanaler för Gud eller universell energi för att ingripa och åstadkomma helande.

När andlig healing praktiseras inom traditioner en etablerad tro, finns det oftast specifika praktiker eller ministrar som har behörighet att utföra ritualerna förknippade med att be om en helande. Men anhängare av trossystem som är mindre strukturerade ofta att inskrivning i andlig healing kurser någon typ kan bredda förståelsen av denna form av alternativ healing. Kurserna innehåller ofta information som är relaterad till användningen av och relaterade metoder för att åstadkomma personlig läkning samt användningen av andlighet healing i små eller stora grupper.

  • Andlig healing kan sökas vid klagomuren i Jerusalem.
  • Andliga psykiska healers hävdar att använda mentala förmågor för att behandla de sjuka.
  • Andlig healing använder gemensamma element, såsom olja och vatten.
  • Andlig healing innebär ofta åkallan av böner.
  • Hawaiian massage är tänkt att lugna en persons muskler och deras anda.
  • Andlig healing kan hjälpa människor som arbetar med en livshotande sjukdom.