Vilka är de vanligaste orsakerna till Calf Pain?

March 23

Några av de vanligaste orsakerna till kalv smärta inkluderar muskelspänningar, ömhet efter träningen, och kramper. En mer allvarlig potentiell orsak till smärtan är djup ventrombos (DVT), dvs en blodpropp i vaden, som måste behandlas omedelbart. Andra möjliga orsaker till kalv smärta inkluderar kompartmentsyndrom och en direkt inverkan på muskeln.

Den vanligaste orsaken till kalv smärta är en muskelbristning. Denna typ av smärta uppstår oftast vid en viss tidpunkt i stället bygga upp successivt, och patienten kommer ofta att kunna sätta fingret på den exakta tiden skadan inträffade. Bortsett från smärta, symtom på en muskelskada innefattar svullnad och blåmärken över det skadade området. En kalv stam är mest sannolikt att hända under idrottsverksamhet. Allmän ömhet i vadmuskeln efter sport är sannolikt orsakas av ökade nivåer av aktivitet och kommer brukar försvinna efter några dagar.

Kramper, som består av en ofrivillig spänna av muskeln, är en annan vanlig orsak till kalv smärta. De flesta människor har oregelbundna kramper, ofta efter hårda träningspass, men ibland kan problemet upprepade gånger uppstår. Orsaken till kalv kramper är inte helt upptäckt, men det är tänkt att vara en kombination av spända muskler, låg salt och kolhydrater nivåer, och uttorkning.

DVT uppstår vanligen i vaden och kan vara ett smärtsamt tillstånd. Det kan potentiellt vara dödligt eftersom blodpropp kan arbeta sig in i ett vitalt organ; som ett resultat, måste det behandlas omedelbart. Symptomen på DVT i vaden inkluderar smärta som ISNA € t orsakas av en skada, svullnad och en högre temperatur. DVT kan bekräftas genom en medicinsk scan.

Fack syndrom, där muskeln blir för stort för dess omgivande mantel, är en annan möjlig orsak till kalv smärta. Lateral kompartmentsyndrom, som omfattar de yttre vadmusklerna, och bakre kompartmentsyndrom, kan både orsaka smärta i vaden. Behandling innebär oftast vila från aktivitet och is, även om korrigering av biomekaniska frågor kan också vara viktigt.

Det finns ett antal andra möjliga orsaker till kalv smärta. En direkt slag mot vaden, till exempel, kan orsaka obehag för en period av tid efter kollisionen. Mycket snäva vadmusklerna kan vara smärtsamt, även om ingen stam är närvarande. En inflammerad eller spruckit hälsenan kan resultera i smärta mot botten av vaden, även om detta är oftast kände i hälen.

  • Kramper i vadmuskeln är en vanlig källa till smärta.
  • Någon som upplever ihållande kalv smärta bör kontakta läkare.
  • Muskelbristning är en vanlig orsak till kalv smärta.
  • Massera kan hjälpa lätthet kalv muskelkramper.
  • Skador på hälsenan är en vanlig orsak till kalv smärta.